Văn Bản Hiến Pháp

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Văn Bản Luât Pháp Lệnh

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu

Văn Bản Nghị Định

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
65/2013/NĐ-CP 27/06/2013  Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
44/2013/NĐ-CP 10/05/2013  Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
32/2013/NĐ-CP 16/04/2013  Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật cơ yếu về chế độ, chính sách đối với người làm công tác cơ yếu.
31/2013/NĐ-CP 09/04/2013  V/v quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
Số 21 - NQ/TW 22/11/2012  Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020
Đầu << 12345678 >> Cuối

Tài khoản - Đăng nhập

Liên kết

Ảnh Hoạt Động

    Thăm dò ý kiến

    Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?    Thống kê truy cập

    Người đã truy cập : 7,502,222  lần xem
    Ai đang truy cập : 266