Văn Bản Hiến Pháp

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Báo cáo thuyết minh sửa đổi HP 05/01/2013  Báo cáo Thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Dự thảo sửa đổi HP 05/01/2013  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013)
798/QĐ-BHXH 06/08/2012  Ban hành quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1822/BHXH-CSYT 09/05/2011  V/v: áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT
1637/BHXH-CSXH 26/04/2011  V/v hướng dẫn thực hiện BHXH theo nghị định 91/2010/NĐ-CP của Chính phủ

Văn Bản Luât Pháp Lệnh

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/CT-TTg 13/01/2016  Chỉ thị về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
85/2015/QH13 29/06/2015  Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân
39/2013/QH13 16/11/2013  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (Có hiệu lực từ 01/6/2014)
Số 25/2008/QH12 28/11/2008  Luật Bảo hiểm y tế
SỐ 71/2006/QH11 12/07/2006  Luật Bảo hiểm xã hội

Văn Bản Nghị Định

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
36a/NQ-CP 14/10/2015  Về Chính phủ điện tử
63/2015/NĐ-CP 22/07/2015  Quy định chính sách đối với NLĐ dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
61/2015/NĐ-CP 09/07/2015  Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.
26/NQ-CP 15/04/2015  ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 01 thnags 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014  Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 (Có hiệu lực từ 20/8/2014)
Đầu 12345 >> Cuối

Tài khoản - Đăng nhập

Liên kết

Ảnh Hoạt Động

    Thăm dò ý kiến

    Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?    Thống kê truy cập

    Người đã truy cập : 4,337,449  lần xem
    Ai đang truy cập : 7111