Văn Bản Hiến Pháp
Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Báo cáo thuyết minh sửa đổi HP 05/01/2013  Báo cáo Thuyết minh về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
Dự thảo sửa đổi HP 05/01/2013  Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi năm 2013)
798/QĐ-BHXH 06/08/2012  Ban hành quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1822/BHXH-CSYT 09/05/2011  V/v: áp dụng mức lương tối thiểu theo Nghị định số 22/2011/NĐ-CP của Chính phủ trong thanh toán chi phí KCB BHYT
1637/BHXH-CSXH 26/04/2011  V/v hướng dẫn thực hiện BHXH theo nghị định 91/2010/NĐ-CP của Chính phủ
Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
39/2013/QH13 16/11/2013  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng (Có hiệu lực từ 01/6/2014)
SỐ 71/2006/QH11 12/07/2006  Luật Bảo hiểm xã hội
Số 25/2008/QH12 28/11/2008  Luật Bảo hiểm y tế
Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
26/NQ-CP 15/04/2015  ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị Quyết số 36-NQ/TW ngày 01 thnags 7 năm 2014 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.
13/2012/NĐ-CP 02/03/2012  Ban hành Điều lệ Sáng kiến
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014  Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 (Có hiệu lực từ 20/8/2014)
05/2014/NĐ-CP 17/01/2014  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXHVN
176/2013/NĐ-CP 14/11/2013  Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
Đầu 12345 >> Cuối

Tài khoản - Đăng nhập

Liên kết

Ảnh Hoạt Động

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?Thống kê truy cập

Người đã truy cập : 2,570,308  lần xem
Ai đang truy cập : 440
TRANG THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI
Địa chỉ : Tổ 39 - Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
Bản quyền thuộc bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái