• 5399/LN-BHXH-NHNo

  Thỏa thuận liên ngành về việc quản lý và sử dụng tiền gửi của hệ thống BHXH VN mở tại hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam
 • Công văn 4568/BHXH-TCCB

  V/v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.
 • Công văn 3014/BHXH-CSXH

  V/v thực hiện giải quyết hưởng các chế độ BHXH theo quy định tại QĐ số 777/QĐ-BHXH đối với BHXH Bộ quốc phòng, BHXH Công an nhân dân.
 • Quyết định 777/QĐ-BHXH

  Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
 • Quyết định 1615/BHXH-CSXH

  Hướng dẫn thu - chi Bảo hiểm thất nghiệp
 • Quyết định 3636/QĐ-BHXH

  Ban hành quy định cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội
 • Quyết định 902/QĐ-BHXH

  Ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc
 • Quyết định 845/QĐ-BHXH

  Về việc ban hành Quy định quản lý, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc
 • Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

  Trong 02 ngày, 28 – 29/7/2011, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011. Thứ trưởng, Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Lê Bạch Hồng chủ trì Hội nghị. Cùng tham dự có các Phó Tổng giám đốc: Đỗ Văn Sinh, Nguyễn Đình Khương, Nguyễn Minh Thảo, Đỗ Thị Xuân Phương. Hội nghị triệu tập Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và các Ban Quản lý Dự án; Giám đốc và Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính BHXH các tỉnh, thành phố; Đại diện BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân và BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ.
 • BHXH Việt Nam: chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên

  Để tăng cường thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2011 – 2012, ngày 05/8/2011, BHXH Việt Nam ban hành công văn số 3269/BHXH-BT v/v triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2011 – 2012.
<< First | Prev |
102103104105106107108109110111112113114115
| Next | Last >>

Tài khoản - Đăng nhập

Ảnh hoạt động

  Thống kê truy cập

  Người đã truy cập : 7,480,550  lần xem
  Ai đang truy cập : 902