La Quý Thụ - (Huyện Lục Yên) - thutn.32@gmail.com
Hỏi:
Lãi nộp chậm và chế độ phục hồi sức khỏe
BHXH Yên Bái cho biết cách tính lãi nộp chậm BHXH như thế nào? Lãi tính theo ngày hay theo tháng? Xin cảm ơn.
Trả lời :

1. Về nội dung câu hỏi: Lãi chậm nộp BHXH tỉnh theo ngày hay tỉnh theo tháng?

          1.1- Tại Điều 91, Điều 92 Luật BHXH, Điều 42, Điều 43 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, quy định:

Phương thức đóng BHXH của người lao động và người sử dụng lao động được thực hiện hằng tháng; riêng đối với người lao động và người sử dụng lao động thuộc các doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì phương thức đóng thực hiện hằng tháng, hằng quý hoặc 6 tháng một lần (trên cơ sở người sử dụng lao động đăng ký với tổ chức Bảo hiểm xã hội).

1.2-Tại Điều 134 Luật BHXH quy định các hành vi vi phạm về đóng BHXH, như sau:

1. Không đóng.

2. Đóng không đúng thời gian quy định.

3. Đóng không đúng mức quy định.

4. Đóng không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội.

          1.3- Tại khoản 3, Điều 138 Luật BHXH có quy định xử lý vi phạm về đóng BHXH như sau:

          Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm pháp luật quy định tại Điều 134 của Luật này từ ba mươi ngày trở lên thì ngoài việc phải đóng số tiền chưa đóng, chậm đóng và bị xử lý theo quy định của pháp luật, còn phải đóng số tiền lãi của số tiền chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội trong năm.

          Theo quy định như trên thì việc tính lãi chậm nộp BHXH được tính theo tháng.

          2. Về nội dung câu hỏi: cách tỉnh lãi chậm nộp BHXH như thế nào?

          Theo quy định tại Điều 56 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Cách tính lãi chậm nộp BHXH được quy định như sau:

1. Đơn vị đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chậm quá thời hạn theo quy định từ 30 ngày trở lên thì phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chưa đóng gồm:

a) Số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN phải đóng nhưng chưa đóng đã quá thời hạn quy định, trừ số tiền 2% trong kỳ được giữ lại của đơn vị tham gia BHXH bắt buộc.

b) Số tiền 2% đơn vị được giữ lại lớn hơn số tiền được quyết toán, đơn vị phải đóng phần chênh lệch vào tháng đầu của quý sau nhưng chưa đóng.

2. Phương thức tính lãi: ngày đầu hằng tháng

3. Công thức tính lãi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN:

Lcdi = (Pcdi + Lcdi-1) x k (đồng)       (1)

Trong đó:

* Lcdi: tiền lãi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN tính tại tháng i (đồng).

* Pcdi: số tiền chưa đóng phải tính lãi tại tháng i (đồng), được xác định như sau:

Pcdi = Plki – Spsi, trong đó:

Plki: tổng số tiền phải đóng lũy kế đến hết tháng trước liền kề tháng tính lãi i (nợ mang sang tháng tính lãi).

Spsi: số phải đóng phát sinh chưa quá hạn phải nộp, tính đến tháng trước liền kề tháng tính lãi i (số tiền phải đóng tính theo danh sách tham gia BHXH, BHYT, BHTN của tháng trước liền kề tháng tính lãi hoặc của các tháng trước tháng liền kề tháng tính lãi trong phương thức đóng hằng quý hoặc 6 tháng một lần chưa quá hạn phải nộp).

Nếu Pcdi > 0 thì có nợ tính lãi, nếu Pcdi # 0 thì không có nợ tính lãi.

* k: lãi suất tính lãi chậm đóng tại thời điểm tính lãi (%/tháng): Đối với BHXH bắt buộc và BHTN thì k tính bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH hằng năm do BHXH Việt Nam công bố chia cho 12; đối với BHYT thì k tính bằng lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố áp dụng tại thời điểm tính lãi chia cho 12.

* Lcdi-1: lãi chậm đóng chưa trả hết tính đến tháng trước liền kề tháng tính lãi.

 Vậy Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái, có ý kiến trả lời câu hỏi của ông La Quý Thụ , huyện Lục Yên như trên, Trân trọng./.

Giao dịch hồ sơ điện tử - (Nguyễn Công Hoan - Huyện Văn Yên)
Chế độ thai sản mới - (Nguyễn Văn Thắng - Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bá)
Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH và tính lương hưu thế nào? - (Hoàng Văn Trọng - Đồng Nai)
Tìm hiểu chế độ hưởng tuất của vợ sĩ quan cao cấp - (Trần Tuấn Minh - Hải Phòng)
Các trường hợp không được hưởng phụ cấp thâm niên - (Nguyễn Thị Mỹ Hương - Hà Nội)
Chế độ bảo hiểm đối với người đã chết - (Trần Thị Huế - Công ty TNHH xây lắp điện Trọng Hoàng)
Quy định cộng nối thời gian đóng BHXH - (Nguyễn Công Vinh - Tổ 31, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái)
Thủ tục thoái thu - (Nguyễn Minh Trang - Trấn Yên - Yên Bái)
Nghỉ ốm đau hưởng bảo hiểm xã hội - (La Quý Thụ - Văn Yên, Yên Bái)
chế độ thai sản - (ta thi mai - tp Yên Bái)
Hỏi về chế độ chính sách - (Ngô Hùng Bằng - Công ty cầu đường)
Thanh toán BHYT tự nguyện - (nguyễn văn thành - Lục Yên)
Thủ tục và điều kiện được hưởng bảo hiểm y tế 95% - (Nguyễn Thị Thanh Hồng - )
Đóng BHXH 1 lần - (Nguyễn Hùng - Phòng VHTT)
Hỏi về chế độ chính sách - (Nguyễn Lưu Ly - Cán bộ nghỉ hưu)
Phụ cấp khu vực - (Lê Thị Tâm - Tổ 19, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ)
Chế độ nghỉ dưỡng sức - (Nguyễn Thị Trang - )
Chế độ nghỉ dưỡng sức - (La Quý Thụ - Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái)
gửi BHXH - (Nguyễn Thị Hoa - Nhân dân huyện Văn Chấn)
Hỏi về chính sách BHYT - (Hoàng Thị Kim Chung - Trường THPT Hồng Quang - huyện Lục Yên)

Tài khoản - Đăng nhập

Liên kết

Ảnh hoạt động

    Thống kê truy cập

    Người đã truy cập : 7,480,554  lần xem
    Ai đang truy cập : 908