Nguyễn Văn Thắng - (Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bá) -
Hỏi:
Chế độ thai sản mới
Hiện nay tôi đang công tác tại một cơ quan Nhà nước. Thời điểm này vợ tôi đang mang thai sắp đến ngày sinh. Theo tôi được biết Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có rất nhiều điểm mới, trong đó có chế độ thai sản cho người cha. Vậy tôi xin hỏi cơ quan chức năng khi vợ tôi sinh con ( dự kiến vợ tôi sinh đôi và phải sinh mổ) thì tôi được nghỉ và hưởng chế độ thế nào?
Trả lời :

Thi gian hưởng chế độ thai sn đối vi lao động nam có v sinh con căn c khon 2 Điu 34 Lut Bo him xã hi s 58/2014/QH13 quy định“ Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14

ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được

tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.”

Như vậy, nếu ông Nguyễn Văn Thắng đang đóng bảo hiểm xã hội mà có vợ sinh đôi và phải sinh mổ thì Ông Thắng được nghỉ hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con là 14 ngày làm việc, thời gian nghỉ chế độ này tính trong khoảng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

Về mức hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con được quy định tại Điểm a và điểm b, khoản 1, Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 :

“ 1.Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;”

Theo đó, mức hưởng chế độ thai sản đối với ông Thắng sẽ là: 

   Vậy BHXH tỉnh Yên Bái trả lời để bạn đọc được biết.

 

Giao dịch hồ sơ điện tử - (Nguyễn Công Hoan - Huyện Văn Yên)
Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH và tính lương hưu thế nào? - (Hoàng Văn Trọng - Đồng Nai)
Tìm hiểu chế độ hưởng tuất của vợ sĩ quan cao cấp - (Trần Tuấn Minh - Hải Phòng)
Các trường hợp không được hưởng phụ cấp thâm niên - (Nguyễn Thị Mỹ Hương - Hà Nội)
Chế độ bảo hiểm đối với người đã chết - (Trần Thị Huế - Công ty TNHH xây lắp điện Trọng Hoàng)
Quy định cộng nối thời gian đóng BHXH - (Nguyễn Công Vinh - Tổ 31, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái)
Thủ tục thoái thu - (Nguyễn Minh Trang - Trấn Yên - Yên Bái)
Nghỉ ốm đau hưởng bảo hiểm xã hội - (La Quý Thụ - Văn Yên, Yên Bái)
chế độ thai sản - (ta thi mai - tp Yên Bái)
Hỏi về chế độ chính sách - (Ngô Hùng Bằng - Công ty cầu đường)
Thanh toán BHYT tự nguyện - (nguyễn văn thành - Lục Yên)
Thủ tục và điều kiện được hưởng bảo hiểm y tế 95% - (Nguyễn Thị Thanh Hồng - )
Đóng BHXH 1 lần - (Nguyễn Hùng - Phòng VHTT)
Lãi nộp chậm và chế độ phục hồi sức khỏe - (La Quý Thụ - Huyện Lục Yên)
Hỏi về chế độ chính sách - (Nguyễn Lưu Ly - Cán bộ nghỉ hưu)
Phụ cấp khu vực - (Lê Thị Tâm - Tổ 19, phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ)
Chế độ nghỉ dưỡng sức - (Nguyễn Thị Trang - )
Chế độ nghỉ dưỡng sức - (La Quý Thụ - Huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái)
gửi BHXH - (Nguyễn Thị Hoa - Nhân dân huyện Văn Chấn)
Hỏi về chính sách BHYT - (Hoàng Thị Kim Chung - Trường THPT Hồng Quang - huyện Lục Yên)

Tài khoản - Đăng nhập

Liên kết

Ảnh hoạt động

    Thống kê truy cập

    Người đã truy cập : 7,506,077  lần xem
    Ai đang truy cập : 638