Biểu mẫu :

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1548/BHXH-ISO 26/12/2016  V/v xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO TCVN 90001:2008 trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BHTN
3417/QĐ-BHXH 13/12/2016  Quyết định ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuấn TCVN ISO 9001 : 2008 trong lĩnh vực chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN áp dụng cho BHXH cấp tỉnh, huyện
608/BHXH-TCHC 14/05/2015  Triển khai Bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT
598/QĐ-BHXH 13/05/2015  Quyết định ban hành sửa đổi, bổ sung, thay thế bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 thuộc lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT, áp dụng trong cơ quan BHXH tỉnh Yên Bái
577/QĐ-BHXH 07/05/2015  Quyết định ban hành bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm y tế
350/BHXH-TCHC 17/03/2015  V/v phân công thành viên Ban chỉ đạo ISO giám sát triển khai quy trình ISO 9001:2008 tại BHXH cấp huyện
338/QĐ-BHXH 16/03/2015  Quyết định về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái
315/BHXH-TCHC 10/03/2015  Triển khai quy trình ISO 9001:2008 tại BHXH cấp huyện Bước 2
33/SMEDEC1 02/03/2015  Chương trình tư vấn, đào tạo ISO 9001:2008 tại 147 đơn vị thuộc BHXHVN
Bản công bố 19/06/2014  Bản công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại BHXH tỉnh Yên Bái phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và giải quyết các thủ thic hành chính về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Yên Bái
681/QĐ-BHXH 19/06/2014  Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại BHXH tỉnh Yên Bái phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ và giải quyết các thủ thic hành chính về BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Yên Bái
2060/BHXH-VP 11/06/2014  Về việc tự công bố và áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008
824/KH-BHXH 14/02/2014  Kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của BHXH tỉnh Yên Bái
1389/BHXH-TCHC 21/11/2013  V/v thành lập Tổ ISO tại BHXH huyện
1365/QĐ-BHXH 15/11/2013  Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái.
Đầu 12 >> Cuối

Tài khoản - Đăng nhập

Liên kết

Ảnh Hoạt Động

    Thăm dò ý kiến

    Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?    Thống kê truy cập

    Người đã truy cập : 7,502,205  lần xem
    Ai đang truy cập : 230