Biểu mẫu :

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Biểu mẫu ban hành kèm quyết định 595 08/09/2017  Biểu mẫu
Danh sach chu ky 19/01/2017  Danh sách chữ ký những người hành nghề được phân công ký Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH tại các cơ sở KCB
PGNHS 615 11/03/2013  Giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người đang làm việc
PGNHS 604 11/03/2013  Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp
PGNHS 605 11/03/2013  Hồ sơ giải quyết chế độ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tái phát hoặc tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tổng hợp
PGNHS 606 11/03/2013  Giải quyết chế độ hưu trí
PGNHS 601 11/03/2013  Hưởng trợ cấp ốm đau
PGNHS 602 11/03/2013  Hưởng trợ cấp thai sản
PGNHS 607 11/03/2013  Hưởng chế độ tử tuất
PGNHS 621 11/03/2013  Giải quyết chế độ hưu trí do cơ quan BHXH giới thiệu giám định y khoa
PGNHS 612: 11/03/2013  Vừa giải quyết trợ cấp ốm đau vừa bảo lưu sổ BHXH
PGNHS 613 11/03/2013  Vừa giải quyết trợ cấp thai sản vừa bảo lưu sổ BHXH
PGNHS 614 11/03/2013  Giải quyết chế độ hưu trí và điều chỉnh nhân thân đối với người bảo lưu sổ
PGNHS 616: 15/10/2012  Trang cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình
PGNHS 616: 15/10/2012  Trang cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình
Đầu 12 >> Cuối

Tài khoản - Đăng nhập

Liên kết

Ảnh Hoạt Động

    Thăm dò ý kiến

    Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?    Thống kê truy cập

    Người đã truy cập : 7,502,173  lần xem
    Ai đang truy cập : 170