Giao Dịch Một Cửa

Biểu mẫu : Giao Dịch Một Cửa

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Mẫu A02-TS thờ khai tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012  Mẫu A02-TS thờ khai tham gia BHXH tự nguyện
Biên bản trả thẻ BHYT 15/10/2012  Biên bản trả thẻ BHYT
Mẫu C15a-TS Giấy xác nhận 15/10/2012  Mẫu C15a-TS Giấy xác nhận
Mẫu 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT 15/10/2012  Mẫu 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT
Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012  Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện
Mẫu C56-BH Danh sách tham gia BHYT tự nguyện 15/10/2012  Mẫu C56-BH Danh sách tham gia BHYT tự nguyện
Mẫu A01a, D02, D02b, D07 15/10/2012  Mẫu A01a, D02, D02b, D07
PGNHS 507 18/02/2012  Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho bệnh viện (phòng khám) đăng ký mới
PGNHS609 18/02/2012  Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội chuyển đến
PGNHS609 18/02/2012  Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội chuyển đến
PGNHS 307 15/06/2012  cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH do mất
33/SMEDEC1 02/03/2015  Chương trình tư vấn đào tạo ISO 9001:2008 tại 147 đơn vị thuộc BHXHVN
20/3/2015 20/08/2015 
Đầu << 12 Cuối

Thu BHXH , BHYT , BHTN

Biểu mẫu : Giao Dịch Một Cửa

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Mẫu A02-TS thờ khai tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012  Mẫu A02-TS thờ khai tham gia BHXH tự nguyện
Biên bản trả thẻ BHYT 15/10/2012  Biên bản trả thẻ BHYT
Mẫu C15a-TS Giấy xác nhận 15/10/2012  Mẫu C15a-TS Giấy xác nhận
Mẫu 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT 15/10/2012  Mẫu 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT
Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012  Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện
Mẫu C56-BH Danh sách tham gia BHYT tự nguyện 15/10/2012  Mẫu C56-BH Danh sách tham gia BHYT tự nguyện
Mẫu A01a, D02, D02b, D07 15/10/2012  Mẫu A01a, D02, D02b, D07
PGNHS 507 18/02/2012  Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho bệnh viện (phòng khám) đăng ký mới
PGNHS609 18/02/2012  Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội chuyển đến
PGNHS609 18/02/2012  Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội chuyển đến
PGNHS 307 15/06/2012  cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH do mất
33/SMEDEC1 02/03/2015  Chương trình tư vấn đào tạo ISO 9001:2008 tại 147 đơn vị thuộc BHXHVN
20/3/2015 20/08/2015 
Đầu << 12 Cuối

Tài khoản - Đăng nhập

Liên kết

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?Thống kê truy cập

Người đã truy cập : 2,772,315  lần xem
Ai đang truy cập : 3937