Giao Dịch Một Cửa

Biểu mẫu :

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
PGNHS609 18/02/2012  Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội chuyển đến
PGNHS609 18/02/2012  Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội chuyển đến
Mẫu xin truy lĩnh trợ cấp 1 lần 31/07/2008  Theo NĐ 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008
Đầu << 123 Cuối

Thu BHXH , BHYT , BHTN

Biểu mẫu :

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
PGNHS609 18/02/2012  Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội chuyển đến
PGNHS609 18/02/2012  Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội chuyển đến
Mẫu xin truy lĩnh trợ cấp 1 lần 31/07/2008  Theo NĐ 83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008
Đầu << 123 Cuối

Tài khoản - Đăng nhập

Liên kết

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?Thống kê truy cập

Người đã truy cập : 7,502,174  lần xem
Ai đang truy cập : 171