Giao Dịch Một Cửa

Biểu mẫu :

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
PGNHS 103: Thu BHXH, BHYT bắt buộc 15/10/2012  PGNHS 103: Thu BHXH, BHYT bắt buộc
PGNHS 201: Đăng ký BHXH tự nguyện 15/10/2012  PGNHS 201: Đăng ký BHXH tự nguyện
PGNHS 202: Cấp thẻ BHYT Tự nguyện 15/10/2012  PGNHS 202: Cấp thẻ BHYT Tự nguyện
PGNHS 203: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện 15/10/2012  PGNHS 203: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện
Mẫu 01C/BHYTTN: Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện 15/10/2012  Mẫu 01C/BHYTTN: Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện
Mẫu A01-TS tờ khai tham gia BHXH, BHYT 15/10/2012  Mẫu A01-TS tờ khai tham gia BHXH, BHYT
Mẫu A02-TS thờ khai tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012  Mẫu A02-TS thờ khai tham gia BHXH tự nguyện
Biên bản trả thẻ BHYT 15/10/2012  Biên bản trả thẻ BHYT
Mẫu C15a-TS Giấy xác nhận 15/10/2012  Mẫu C15a-TS Giấy xác nhận
Mẫu 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT 15/10/2012  Mẫu 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT
Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012  Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện
Mẫu C56-BH Danh sách tham gia BHYT tự nguyện 15/10/2012  Mẫu C56-BH Danh sách tham gia BHYT tự nguyện
Mẫu A01a, D02, D02b, D07 15/10/2012  Mẫu A01a, D02, D02b, D07
PGNHS 307 15/06/2012  cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH do mất
PGNHS 507 18/02/2012  Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho bệnh viện (phòng khám) đăng ký mới
Đầu << 123 >> Cuối

Thu BHXH , BHYT , BHTN

Biểu mẫu :

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
PGNHS 103: Thu BHXH, BHYT bắt buộc 15/10/2012  PGNHS 103: Thu BHXH, BHYT bắt buộc
PGNHS 201: Đăng ký BHXH tự nguyện 15/10/2012  PGNHS 201: Đăng ký BHXH tự nguyện
PGNHS 202: Cấp thẻ BHYT Tự nguyện 15/10/2012  PGNHS 202: Cấp thẻ BHYT Tự nguyện
PGNHS 203: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện 15/10/2012  PGNHS 203: Hoàn trả tiền đóng BHXH, BHYT Tự nguyện
Mẫu 01C/BHYTTN: Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện 15/10/2012  Mẫu 01C/BHYTTN: Tờ khai tham gia BHYT tự nguyện
Mẫu A01-TS tờ khai tham gia BHXH, BHYT 15/10/2012  Mẫu A01-TS tờ khai tham gia BHXH, BHYT
Mẫu A02-TS thờ khai tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012  Mẫu A02-TS thờ khai tham gia BHXH tự nguyện
Biên bản trả thẻ BHYT 15/10/2012  Biên bản trả thẻ BHYT
Mẫu C15a-TS Giấy xác nhận 15/10/2012  Mẫu C15a-TS Giấy xác nhận
Mẫu 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT 15/10/2012  Mẫu 01/ĐKBB Phiếu đăng ký tham gia BHXH, BHYT
Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện 15/10/2012  Mẫu 02/ĐKTN Phiếu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện
Mẫu C56-BH Danh sách tham gia BHYT tự nguyện 15/10/2012  Mẫu C56-BH Danh sách tham gia BHYT tự nguyện
Mẫu A01a, D02, D02b, D07 15/10/2012  Mẫu A01a, D02, D02b, D07
PGNHS 307 15/06/2012  cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH do mất
PGNHS 507 18/02/2012  Cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho bệnh viện (phòng khám) đăng ký mới
Đầu << 123 >> Cuối

Tài khoản - Đăng nhập

Liên kết

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?Thống kê truy cập

Người đã truy cập : 7,502,218  lần xem
Ai đang truy cập : 261