Giao Dịch Một Cửa

Biểu mẫu :

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Mẫu số 08-GCN 26/07/2017  Báo cáo thay đổi thông tin của cơ sở khám chữa bệnh (Trung tâm y tế huyện Trạm Tấu)
1487/BHXH-CNTT 30/11/2015  Về việc cung cấp dịch vụ I-VAN trong giao dịch BHXH điện tử
1467/BHXH-CNTT 25/11/2015  Về việc tập huấn triển khai phần mềm mới giao dịch hồ sơ BHXH điện tử qua mạng Internet
669/BHXH-GĐBHYT 19/11/2015  V/vthông báo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016
3814-BHXH-VNGĐ1 27/10/2015  TP Hồ Chí Minh thông báo các cơ sở KCB BHYT đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT ngoại tỉnh
20/3/2015 20/08/2015 
33/SMEDEC1 02/03/2015  Chương trình tư vấn đào tạo ISO 9001:2008 tại 147 đơn vị thuộc BHXHVN
PGNHS 104: Cấp thẻ BHYT Học sinh sinh viên 01/05/2013  PGNHS 104: Cấp thẻ BHYT Học sinh sinh viên
PGNHS 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu 01/05/2013  PGNHS 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu
PGNHS 109: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 01/05/2013  PGNHS 109: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
PGNHS 106: Ngưng tham gia BHXH 25/03/2013  PGNHS 106: Ngưng tham gia BHXH
PGNHS 107: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa 15/10/2012  PGNHS 107: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa
PGNHS 108: Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức 15/10/2012  PGNHS 108: Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức
PGNHS 102: Cấp thẻ BHYT bắt buộc 15/10/2012  PGNHS 102: Cấp thẻ BHYT bắt buộc
PGNHS 101: Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc 15/10/2012  PGNHS 101: Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc
Đầu 123 >> Cuối

Thu BHXH , BHYT , BHTN

Biểu mẫu :

Số / ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Mẫu số 08-GCN 26/07/2017  Báo cáo thay đổi thông tin của cơ sở khám chữa bệnh (Trung tâm y tế huyện Trạm Tấu)
1487/BHXH-CNTT 30/11/2015  Về việc cung cấp dịch vụ I-VAN trong giao dịch BHXH điện tử
1467/BHXH-CNTT 25/11/2015  Về việc tập huấn triển khai phần mềm mới giao dịch hồ sơ BHXH điện tử qua mạng Internet
669/BHXH-GĐBHYT 19/11/2015  V/vthông báo các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2016
3814-BHXH-VNGĐ1 27/10/2015  TP Hồ Chí Minh thông báo các cơ sở KCB BHYT đăng ký KCB ban đầu năm 2016 đối với thẻ BHYT ngoại tỉnh
20/3/2015 20/08/2015 
33/SMEDEC1 02/03/2015  Chương trình tư vấn đào tạo ISO 9001:2008 tại 147 đơn vị thuộc BHXHVN
PGNHS 104: Cấp thẻ BHYT Học sinh sinh viên 01/05/2013  PGNHS 104: Cấp thẻ BHYT Học sinh sinh viên
PGNHS 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu 01/05/2013  PGNHS 105: Trả thẻ BHYT, sổ BHXH theo Phiếu yêu cầu
PGNHS 109: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 01/05/2013  PGNHS 109: Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
PGNHS 106: Ngưng tham gia BHXH 25/03/2013  PGNHS 106: Ngưng tham gia BHXH
PGNHS 107: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa 15/10/2012  PGNHS 107: Hoàn trả tiền bảo hiểm đóng thừa
PGNHS 108: Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức 15/10/2012  PGNHS 108: Điều chỉnh số sổ BHXH do đơn vị cung cấp sai hoặc điều chỉnh số sổ tạm về số sổ chính thức
PGNHS 102: Cấp thẻ BHYT bắt buộc 15/10/2012  PGNHS 102: Cấp thẻ BHYT bắt buộc
PGNHS 101: Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc 15/10/2012  PGNHS 101: Đăng ký BHXH, BHYT bắt buộc
Đầu 123 >> Cuối

Tài khoản - Đăng nhập

Liên kết

Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập vào website BHXH với mục đích gì?Thống kê truy cập

Người đã truy cập : 7,502,250  lần xem
Ai đang truy cập : 260