Trang chủ    Tin tức    Hoạt động BHXH Việt Nam
Phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2013 (26/03/2013)

 Thực hiện chương trình công tác năm 2013, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động phối hợp giữa BHXH Việt Nam với các Bộ, Ngành, Tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền BHXH, BHYT, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 – NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 – 2020” với mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% lực lượng lao động tham gia BH thất nghiệp, trên 80% dân số tham gia BHYT; Ngày 22/3/2013, BHXH Việt Nam đã tổ chức lễ ký Thỏa thuận phối hợp tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT năm 2013 với một số Bộ, Ngành, Đoàn thể và Tổ chức chính trị - xã hội.

_MG_0321.JPG

Tham dự Lễ ký có đại diện lãnh đạo của các Bộ, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội: Hội Nông dân Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Tuyên giáo TW, Bộ Y tế, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng LĐLĐ VN, Bộ LĐTB &XH, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,  Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam, Hội Dạy nghề Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Về phía BHXH Việt Nam, Bà Đỗ Thị Xuân Phương, Phó Tổng Giám đốc, cùng lãnh đạo Văn Phòng, Ban Tuyên truyền và một số Ban nghiệp vụ, Báo và Tạp chí thuộc BHXH Việt Nam đã tham dự lễ ký.

_MG_0294.JPG

Nhiều kết quả quan trọng


Ông Trần Xuân Vinh, Trưởng Ban Tuyên truyền BHXH Việt Nam báo cáo đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền năm 2012, định hướng nội dung chương trình phối hợp năm 2013. Theo đó, năm 2012, BHXH Việt Nam đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến hết năm 2012, số người tham gia BHXH, BHYT đạt 60.516 triệu người, chiếm gần 69% dân số; số thu BHXH, BHYT đạt 137.620 tỷ đồng, vượt 14,1% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 26.739,5 tỷ đồng (27,1%) so với năm 2011; việc chi trả lương hưu cho đối tượng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, thuận tiện; việc giải quyết các chế độ chính sách BHXH được thực hiện kịp thời, đúng quy định với thủ tục hành chính được rút gọn.

Đạt được kết quả trên, ngoài nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH, còn phải kể đến sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội.

Năm 2012, BHXH Việt Nam đã phối hợp với 13 bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội. Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo BHXH Việt Nam, cũng như lãnh đạo các Bộ, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội, nội dung chương trình thỏa thuận phối hợp tuyên truyền về BHXH, BHYT đã được xây dựng cụ thể, phù hợp với điều kiện, đặc trưng của từng đơn vị phối hợp và kèm theo mức độ kinh phí hỗ trợ để triển khai thực hiện chương trình phối hợp. Vì vậy, sau khi thỏa thuận được ký kết các đơn vị đã chủ động triển khai tổ chức thực hiện. So với những năm trước công tác chỉ đạo của các đơn vị phối hợp đã được quan tâm nhiều hơn, cụ thể và tập trung hơn. Đã tổ chức 23 lớp tập huấn cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên dưới các hình thức lớp độc lập ở cơ sở hoặc lớp lồng ghép tuyên truyền về BHXH, BHYT cho hơn 3.500 đối tượng; 18 cuộc tọa đàm đối thoại trực tiếp với đối tượng; biên tập, in, phát hành trên 100.000 ấn phẩm tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Các cơ quan phối hợp đều sử dụng báo viết, báo điện tử, trang web của ngành để tuyên truyền về BHXH, BHYT với các hình thức chuyên đề, chuyên trang, mở các mục giải đáp với bạn đọc vào các vị trí cố định của nhật báo, tuần báo. Ngoài ra, các địa phương nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền đã sử dụng các phương tiện truyền thông của địa phương như đài phát thanh truyền hình tỉnh, đài phát thanh xã, phường để tuyên truyền về BHXH, BHYT.

Việc sử dụng các phương tiện truyền thông của các cơ quan đã phát huy được sức mạnh tổng hợp để tuyên truyền. Ngoài việc phổ biến chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp còn tuyên truyền về vai trò, chức năng, mối quan hệ của các cơ quan với ngành BHXH để thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng. Đồng thời phản ánh những bất cập, khó khăn do chính ngành mình quản lý.

Định hướng phối hợp tuyên truyền năm 2013

Nội dung quan trọng nhất trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2013 là tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 với những nội dung chủ yếu: Quan điểm của Đảng về chính sách BHXH, BHYT trong chính sách an sinh xã hội của đất nước. Nhấn mạnh tầm quan trọng, vai trò trụ cột của BHXH, BHYT trong hệ thống chính sách an sinh xã hội của đất nước; Vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; Vai trò, trách nhiệm của các cấp chính quyền, người sử dụng lao động trong việc thực hiện trách nhiệm của mình với người lao động khi tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; Quan điểm của Đảng, Nhà nước về việc mở rộng, hoàn thiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó còn có các nội dung: Tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật BHXH, BHYT cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật BHXH, BHYT; Kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; Những kinh nghiệm, mô hình thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT. Đấu tranh với những hành vi vi phạm, lạm dụng chính sách BHXH, BHYT hiện nay….

Hình thức tuyên truyền sẽ thông qua các hội nghị, tọa đàm, tổ chức tuyên truyền tại cơ sở trọng tâm là tổ chức đối thoại với các đối tượng tham gia, chú trọng các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp; Tuyên truyền thông qua việc biên tập, in, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền, qua các phương tiện thông tin đại chúng …

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền BHXH, BHYT năm 2012 và định hướng  một số nội dung phối hợp tuyên truyền năm 2013, nhiều đại biểu đã có những ý kiến đóng góp rất thiết thực cho công tác phối hợp trong thời gian tới: nhu cầu của người lao động, của doanh nghiệp về chính sách BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người lao động, các điểm chưa phù hợp cần phải sửa đổi trong Luật… Các đại biểu đều tin tưởng, Nghị quyết 21 ra đời sẽ tạo điểm nhấn mới cho công tác tuyên truyền trong năm 2013 và các năm tiếp theo.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Đỗ Thị Xuân Phương - Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam thay mặt Lãnh đạo Ngành trân trọng ghi nhận, đánh giá cao các cá nhân, tập thể dã có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực, hiệu quả cho công tác phối hợp tuyên truyền về BHXH, BHYT trong thời gian qua. Bà Đỗ Thị Xuân Phương cho biết, năm qua với số kinh phí cho tuyên truyền hạn chế nhưng các bộ, ngành, các tổ chức chính trị xã hội đã chủ động tích cực triển khai nhiều phương thức tuyên truyền sáng tạo, đổi mới về nội dung tuyên truyền theo hướng phù hợp đến từng đối tượng, vì vậy kết quả đạt được khá tốt, toàn ngành đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, đề nghị các bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT, tạo bước chuyển biến mới góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

Một vài hình ảnh tại Lễ ký:

_MG_0299.JPG
Ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, ...

_MG_0308.JPG
... đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, ...

_MG_0312.JPG
... đại diện Bộ Lao động - Thương binh và xã hội phát biểu tại hội nghị

_MG_0344.JPG

_MG_0345.JPG

_MG_0352.JPG

 

ĐH-ĐK

 

www.baohiemxahoi.gov.vn
2762 lượt xem
Tin mới nhất: