BỘ MÁY TỔ CHỨC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI (2/07/2018)

          Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái được thành lập theo Quyết định số 128/QĐ - TCCB ngày 22 tháng 8 năm 1995 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam với nhiệm vụ tổ chức thực hiện và giải quyết các chế độ, chính sách Bảo hiểm xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

          BHXH tỉnh Yên Bái bao gồm 11 phòng chuyên môn và 9 BHXH huyện, thị.

43789 lượt xem
Tin mới nhất: