Trang chủ    Trang chủ    Bộ máy tổ chức
BAN GIÁM ĐỐC (10/10/2013)

 


   

Đồng chí Nguyễn Công Vạng - Giám đốc

 

                                      

                      Đ/c Dương Đình Chiến - PGĐ          Đ/c Đỗ Tiến Dũng - PGĐ     Đ/c Phạm Quốc Tuấn - PGĐ

                                                                            

                                                                                                                      

 

7613 lượt xem
Tin mới nhất: