Khám chữa bệnh BHYT (30/10/2012)
Khám chữa bệnh BHYT

 

4

Tên thủ tục hành chính

Khám chữa bệnh BHYT

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Đối với người đi khám chữa bệnh

- Xuất trình thẻ BHYT có ảnh, trường hợp thẻ BHYT không có ảnh thì phải xuất trình thẻ BHYT cùng với một loại giấy tờ có ảnh hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp như chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ đảng viên… Đối với trẻ em dưới 6 tuổi khi đến cơ sở KCB chỉ phải xuất trình thẻ BHYT, nếu chưa có thẻ BHYT thì xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở KCB và cha (mẹ) hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để thanh toán với cơ quan BHXH.

- Ngoài ra, tuỳ từng trường hợp còn phải xuất trình thêm một số giấy tờ khác (như trong thành phần hồ sơ).

- Trong trường hợp cấp cứu: trước khi ra viện người bệnh phải xuất trình thẻ BHYT để được hưởng theo chế độ KCB BHYT ngay tại cơ sở KCB.

2. Bước 2: Đối với cơ sở KCB (hoặc giám định viên thường trực tại cơ sở KCB)

 Kiểm tra tính hợp lệ của các giấy tờ trên khi người bệnh xuất trình, trường hợp đủ điều kiện thì giải quyết cho người bệnh hưởng chế độ BHYT ngay tại cơ sở KCB.

 

Cách thức thực hiện

Tại cơ sở KCB

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Thẻ BHYT còn giá trị sử dụng (bản chính), trường hợp thẻ BHYT không có ảnh thì phải xuất trình thẻ BHYT cùng với một loại giấy tờ có ảnh hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp như chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu, bằng lái xe, thẻ đảng viên….Đối với trẻ em dưới 6 tuổi khi đến cơ sở KCB chỉ phải xuất trình thẻ BHYT, nếu chưa có thẻ BHYT thì xuất trình giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở KCB và cha (mẹ) hoặc người giám hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để thanh toán với cơ quan BHXH.

- Ngoài ra, tuỳ theo từng trường hợp sau đây hồ sơ phải thêm một số giấy tờ sau:

+ Đối với trường hợp được chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định của Bộ Y tế: Hồ sơ chuyển viện theo quy định của Bộ Y tế, Nếu người bệnh được chuyển tiếp đến cơ sở KCB khác: bản chụp (phô tô) giấy chuyển viện của cơ sở KCB trước đó (trừ trường hợp cấp cứu) kèm theo hồ sơ chuyển viện (do cơ sở cơ sở KCB nơi chuyển bệnh nhân đi cung cấp).

  + Trường hợp đến khám lại theo yêu cầu của cơ sở KCB BHYT tuyến trên không qua nơi đăng ký KCB ban đầu: giấy hẹn khám lại của cơ sở KCB (bản chính).

+ Trường hợp KCB (không phải trong tình trạng cấp cứu) khi đi công tác, học tập, làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác: giấy công tác hoặc giấy đăng ký tạm trú.

2. Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

 

Thời hạn giải quyết

Giải quyết ngay

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân                                     

 

Cơ quan thực hiện

BHXH cấp huyện

 

Kết quả thực hiện

Được hưởng chế độ KCB BHYT ngay tại cơ sở KCB

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

 

Yêu cầu, điều kiện

Không

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của lên Bộ Y tế-Tài chính.

- Thông tư liên tịch số 10/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí khám chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

 

3122 lượt xem
Tin mới nhất: