Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi (30/10/2012)
Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi

 

9

Tên thủ tục hành chính

Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: BHXH cấp huyện:

- Cung cấp cho người lao động Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (Mẫu số 11B-HSB);

- Hướng dẫn người lao động lập hồ sơ để  giải quyết chế độ.

2. Bước 2: Người lao động nộp Sổ BHXH; Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con và Đơn đề nghị giải quyết chế độ (nhận nuôi con nuôi có thêm hồ sơ nhận nuôi con nuôi) cho BHXH cấp huyện nơi cư trú.

3. Bước 3: BHXH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ do người lao động chuyển đến, giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Sổ BHXH của người mẹ hoặc người nhận con nuôi (bản chính);

- Giấy chứng sinh (bản sao có chứng thực) hoặc giấy khai sinh của con (bản sao có chứng thực);

- Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi của cấp có thẩm quyền (bản sao có chứng thực) đối với trường hợp nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi;

- Đơn của người lao động nữ sinh con hoặc Đơn của người lao động nhận nuôi con nuôi (Mẫu số 11B-HSB, bản chính);

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Cơ quan BHXH thanh toán cho người lao động trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

 

Cơ quan thực hiện

BHXH cấp huyện

 

Kết quả thực hiện

Hóa đơn thanh toán

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (Mẫu số 11B-HSB).

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi;

- Lao động nữ sinh con, Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi, đã có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007.

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.

- Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn Nghị định số 68/2007/NĐ-CP.

- Thông tư số 02/2009/ TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 12/01/2009 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH.

- Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

4702 lượt xem
Tin mới nhất: