Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động khám chữa bệnh ở nước ngoài (30/10/2012)
Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động khám chữa bệnh ở nước ngoài

 

3

Tên thủ tục hành chính

Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động khám chữa bệnh ở nước ngoài

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho đơn vị ghi tại mục thành phần, số lượng hồ sơ dưới đây.

2. Bước 2: Người sử dụng lao động tiếp nhận hồ sơ và thực hiện:

- Giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động;

- Hàng quý hoặc tháng, lập Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (Mẫu số C66a – HD) nộp BHXH tỉnh, thành phố kèm theo hồ sơ của người lao động cùng toàn bộ phần mềm đã giải quyết trong tháng hoặc quý để quyết toán.

3. Bước 3: BHXH tỉnh, thành phố tiếp nhận hồ sơ do người sử dụng lao động chuyển đến để thẩm định, quyết toán, trả kết quả xét duyệt và thông báo quyết toán cùng hồ sơ đã giải quyết cho người sử dụng lao động để quản lý.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản dịch tiếng Việt (được công chứng) giấy khám, chữa bệnh do cơ sở y tế nước ngoài cấp;

- Giấy xác nhận của một cơ sở y tế trong nước về  trường hợp bệnh tật và quá trình điều trị (bản chính) hoặc xác nhận của một cơ sở y tế tuyến tỉnh hoặc tuyến Trung ương về tình trạng bệnh tật và hướng điều trị đối với trường hợp ra nước ngoài khám, chữa bệnh (bản chính);

- Quyết định của cấp có thẩm quyền cử đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) đối với trường hợp được cử đi học tập, làm việc, công tác ở nước ngoài mà bị ốm phải nghỉ việc khám, chữa bệnh tại nước ngoài;

- Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau do người sử dụng lao động lập (Mẫu số C66a – HD, bản chính);

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

- Người sử dụng lao động giải quyết và chi trả chế độ cho người lao động trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;

- Cơ quan BHXH thanh quyết toán cho người sử dụng lao động trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức

 

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân, BHXH Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Kết quả thực hiện

Danh sách người lao động hưởng chế độ ốm đau được duyệt

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau (Mẫu số C66a-HD)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

- Người lao động đang tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Người lao động bị ốm đau, tai nạn rủi ro phải nghỉ việc đi khám chữa bệnh ở nước ngoài và có xác nhận của cơ sở y tế trong nước và nước ngoài.

- Ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng ma túy, chất gây nghiện thì không được hưởng chế độ.

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 về hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007.

- Thông tư số 41/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn sửa đối, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH.

- Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 14/9/2007 hướng dẫn Nghị định số 68/2007/NĐ-CP.

- Thông tư số 02/2009/ TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH ngày 12/01/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH.

- Thông tư số 33/TT-LB ngày 25 tháng 6 năm 1987 theo hướng quy định chi tiết tên bệnh cần nghỉ việc để chữa trị dài ngày.

- Thông tư số 11/1999/TTLT-BYT-BHXH ngày 22/6/1999 về hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người bệnh tham gia BHXH.

- Quyết định số 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

2832 lượt xem
Tin mới nhất: