Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng (26/03/2013)
Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng

1

Tên thủ tục hành chính

Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người sử dụng lao động lập hồ sơ cấp lại sổ BHXH theo quy định, nộp cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH.

2. Bước 2: Cơ quan BHXH thực hiện đối chiếu hồ sơ cấp lại sổ BHXH với hồ sơ và dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý, nếu đủ điều kiện và xác định người bị mất sổ BHXH chưa hưởng trợ cấp 01 lần thì thực hiện cấp lại sổ BHXH.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

-  Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS), kèm theo danh sách người lao động mất, hỏng sổ BHXH.

- Biên bản xác định nguyên nhân mất hoặc hỏng sổ BHXH.

- Sổ BHXH (trường hợp hỏng).

- Tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần đầu (nếu có)

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

Thời hạn giải quyết

Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện

Tổ chức

 

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện

Sổ BHXH

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Văn bản đề nghị của đơn vị (Mẫu D01b-TS)

- tờ khai tham gia BHXH, BHYT và BHTN lần đầu (Mẫu A01-TS)

 

Yêu cầu, điều kiện

Không

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số  152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

42838 lượt xem
Tin mới nhất: