Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng (29/10/2012)
Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng

2

Tên thủ tục hành chính

Cấp lại sổ BHXH do người tham gia BHXH, BHTN làm mất hoặc hỏng

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người tham gia BHXH lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH (đối với trường hợp đang đóng BHXH tự nguyện) hoặc cơ quan BHXH nơi đóng BHXH cuối cùng trước khi dừng tham gia.

2. Bước 2: Cơ quan BHXH thực hiện đối chiếu hồ sơ cấp lại đối với hồ sơ và dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý, nếu đủ diều kiện và xác định người bị mất sổ BHXH chưa hưởng trợ cấp 01 lần thì thực hiện cấp lại sổ BHXH.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Trường hợp nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH:

+ Đơn đề nghị của người có sổ BHXH (Mẫu D01-TS).

+ Sổ BHXH (trường hợp hỏng)

- Trường hợp nộp hồ sơ thông qua đơn vị sử dụng lao động bổ sung thêm văn bản đề nghị của đơn vị sử dụng lao động (Mẫu D01b-TS)

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

Thời hạn giải quyết

Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức                                                           

 

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện

Sổ BHXH

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghị của người có sổ BHXH (Mẫu D01-TS)

- văn bản đề nghị của đơn vị sử dụng lao động (Mẫu D01b-TS)

 

Yêu cầu, điều kiện

Không

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

23812 lượt xem
Tin mới nhất: