Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp (29/10/2012)
Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

4

Tên thủ tục hành chính

Xác nhận thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người sử dụng lao động lập hồ sơ theo quy định, nộp cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH.

2. Bước 2: Cơ quan BHXH thực hiện kiểm tra, đối chiếu, nếu đủ điều kiện thì in xác nhận thời gian đóng BHTN trên sổ BHXH (tờ rời)

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS)

- Lập 02 bản Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)

- Thẻ BHYT còn thời hạn sử dụng

- Sổ BHXH.

- Bản sao quyết định chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hợp đồng làm việc vừa hết thời hạn.

2. Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân và tổ chức

 

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện

Sổ BHXH

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Văn bản đề nghị (Mẫu D01b-TS),

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS)

 

Yêu cầu, điều kiện

Không

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số  152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

- Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHTN.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

16689 lượt xem
Tin mới nhất: