Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất (29/10/2012)

 

8

Tên thủ tục hành chính

Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất

 

Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người tham gia BHYT làm đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT theo quy định gửi cơ quan BHXH.

2. Bước 2: Cơ quan BHXH  kiểm tra, đối chiếu, nếu đủ điều kiện thì cấp lại thẻ BHYT.

 

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (Mẫu D01-TS).

2. Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

 

Thời hạn giải quyết

Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 

Đối tượng thực hiện

Cá nhân.

 

Cơ quan thực hiện

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện

Thẻ BHYT

 

Lệ phí

4.000 đồng/thẻ

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT (Mẫu D01-TS).

 

Yêu cầu, điều kiện

Không

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

- Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 3/2/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ BHYT.

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

20941 lượt xem
Tin mới nhất: