Trang chủ    Tiêu điểm
BHXH tỉnh Yên Bái hoàn thành kế hoạch thu 6 tháng năm 2012 (19/07/2012)

 Từ đầu năm đến nay, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn, có một số nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến công tác thu là:

Tình hình sản xuất kinh doanh ở rất  nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã gặp rất nhiều khó khăn, có đơn vị phải dừng hoặc thu hẹp SXKD, người lao động thiếu hoặc không có việc làm, do vậy đơn vị SDLĐ chậm nộp BHXH số tiền lớn, kéo dài nhiều tháng.

- Số đối tượng tham gia BHYT ngày càng lớn.

- Một số đơn vị, chủ sử dụng lao động chưa chấp hành thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Bộ luật lao động, luật BHXH, luật BHYT.

- Ngân sách cấp cho các cơ quan đơn vị HCSN, Đảng đoàn thể không đủ và kịp thời theo từng tháng.

-Nhà nước tăng lương tối thiểu vùng, lương tối thiểu chung, nhưng hiệu quả SXKD của nhiều doanh nghiệp, HTX v/v... không tăng trưởng kịp với tốc độ tăng lương tối thiểu.

- Phần mềm SMS thu chưa được nâng cấp đồng bộ và kịp thời, chưa được kiểm nghiệm thực tế, do vậy ảnh hưởng lớn đến công tác thống kê, báo cáo thu.

- Cán bộ thu khối huyện còn kiêm nhiệm nhiều việc.

- Năng lực, trình độ chuyên môn cán bộ được phân công làm công tác BHXH ở nhiều đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng tham gia BHYT còn yếu, trang bị vật chất kỹ thuật (máy vi tính, máy in, nối mạng internet v/v...) ở một số xã, một số đơn vị SDLĐ chưa có.

Với tinh thần quyết tâm hoàn thành 45 % kế hoạch thu 06 tháng đầu năm 2012 theo nghị quyết của Ban Giám đốc BHXH tỉnh đã đề ra. Các đơn vị BHXH huyện, thị xã, thành phố, phòng Thu đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, phát huy sáng kiến, áp dụng nhiều biện pháp đôn đốc thu, kết quả tính đến hết ngày 30/06/2012 toàn ngành đã thu BHXH, BHYT, BHTN đạt 366,1 tỷ đồng ( trong đó số ghi thu BHYT, BHTN là 22,2 tỷ đồng) đạt 48,7 % kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Bên cạnh kết quả đã đạt được công tác thu vẫn còn có những mặt hạn chế thiếu sót, đó là: Còn nhiều đơn vị sử dụng lao động để nợ BHXH số tiền lớn, kéo dài nhiều tháng, khai thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đạt tỷ lệ thấp 32,3% so với kế hoạch giao.

Phát huy thành tích đã dạt được trong 6 tháng 2012, quý 3/2012 toàn ngành quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu 9 tháng năm 2012./.

                                                                    TP.THU     

 

 

 

                                                                 Lò Xuân Thịnh

 

2700 lượt xem
Tin mới nhất: