Trang chủ    Tiêu điểm
Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ - BHXH tỉnh Yên Bái: Thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính (27/03/2012)
Với nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết; tư vấn chế độ, chính sách BHXH, BHYT; quản lý và thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc hệ thống BHXH tỉnh theo quy định, thời gian qua Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, thực hiện tốt cơ chế “Một cửa” và “Một cửa liên thông”; giảm bớt phiền hà và các thủ tục không cần thiết, giải quyết các thủ tục hồ sơ nhanh chóng nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng khi đến giao dịch tại đơn vị.

Phòng tiếp nhận Quản lý hồ sơ hiện có 11 cán bộ công chức, trong đó có 7 đồng chí là đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, hầu hết có trình độ đại học và năng lực công tác chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới hiện nay. Với một đội ngũ cán bộ nhiệt tình, yêu ngành, yêu nghề, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập, lao động sáng tạo trong công việc. Năm 2011, đội ngũ cán bộ công chức Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ đã tiếp nhận một số khối lượng hồ sơ khá lớn đó là: hồ sơ hưu trí, hồ sơ trợ cấp một lần cho trên 2.330 đối tượng. Thực hiện tốt việc tư vấn chế độ và giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho 22.223 đối tượng, giải quyết trợ cấp tuất cho 589 đối tượng, chốt sổ BHXH cho 3.546 đối tượng, thẩm định sổ BHXH và hồ sơ tham gia BHXH cho trên 3 nghìn đối tượng, đổi thẻ và cấp lại thẻ BHYT cho 4.951 đối tượng... Thực hiện tốt công tác lưu trữ tài liệu, hồ sơ theo quy định đã tiếp nhận hồ sơ giải quyết tại tỉnh vào lưu trữ 1.355 hồ sơ, nhận hồ sơ các tỉnh chuyển đến 207 hồ sơ; hồ sơ gửi Trung tâm lưu trữ BHXH Việt Nam là 1.779 hồ sơ... tập trung kiểm tra, rà soát tiếp nhận hồ sơ đối tương đang tham gia BHXH do Phòng thu và BHXH các huyện chuyển về 8.800 hồ sơ, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn BHXH tỉnh và các huyện, thị, thành phố trong việc thực hiện chuyên môn của ngành.

Thông qua công tác giao dịch “Một cửa” và thực hiện cải cách hành chính cán bộ Phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ đã cơ bản xác định nhiệm vụ công việc và thực hiện công việc một cách khoa học hơn, tinh thần, tác phong làm việc của cán bộ công chức được nâng cao. Cơ chế mới đã rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện về phẩm chất cách mạng, chính trị, đạo đức lối sống lành mạnh, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu cho các đối tượng đến giao dịch công tác. Với những kết quả đã đạt được, trong nhiều năm qua Phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ luôn đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc", nhiều cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở… được UBND tỉnh, BHXH Việt Nam tặng bằng khen.

Hiện nay, việc thực hiện cơ chế “một cửa” thông qua hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ được đặt tại Phòng Tiếp nhận - Quản lý hồ sơ của BHXH tỉnh đã có nhiều đổi mới so với trước đây đó là các đơn vị, người dân đến làm thủ tục giải quyết hồ sơ không còn phải đến từng phòng chuyên môn mà chỉ cần thực hiện việc giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, các hồ sơ được tiếp nhận nhanh chóng thuận lợi và được phân loại theo thời gian giải quyết; việc giải quyết được thực hiện theo đúng quy trình đã được niêm yết. Để tạo thuận lợi nhất cho các đơn vị và người dân đến liên hệ, đề án “một cửa” mới có quy định những trường hợp ít hồ sơ hoặc hồ sơ đơn giản thì phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ phải phối hợp với các phòng chuyên môn khác giải quyết ngay trong ngày. Nhờ vậy mà thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn rất nhiều so với trước và đã giảm thiểu được những thủ tục giấy tờ không cần thiết, gây phiền hà cho đối tượng, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ được nhân dân tin tưởng và phấn khởi.

Để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong năm 2012 này, Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ – BHXH tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức; hướng dẫn và tư vấn các đơn vị sử lao động trên địa bàn tỉnh hiểu và nắm bắt về luật BHXH, BHTN, BHYT... công khai thủ tục, trình tự, thời hạn giải quyết các chế độ, chính sách theo cơ chế "một cửa", độc lập, chuyên trách, liên thông, hiện đại, minh bạch và thuận tiện. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ với BHXH các huyện, thị, thành phố giải quyết kịp thời các chế độ chính sách bảo hiểm cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh.

 

                                                                                 Bích Hoa

                                                                                  (BHXH tỉnh Yên Bái)

 

3211 lượt xem
Tin mới nhất: