BHXH Văn Yên tuyên truyền chế độ chính sách BHXH, BHYT cho đoàn viên, thanh niên (12/09/2018)

Vừa qua, BHXH huyện Văn Yên đã phối hợp với Huyện đoàn Văn Yên đã tổ chức hội nghị Tuyên truyền Luật BHXH, BHYT cho bí thư, phó bí thư xã đoàn và một số đoàn viên thanh niên của 27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 
 
Đồng chí Nguyễn Quang Đào - Giám đốc BHXH huyện phát biểu tại Hội Nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo BHXH huyện tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước trong chiến lược phát triển đất nước; lợi ích của việc tham gia BHXH, BHYT đối với mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên; về mức đóng, mức hưởng, phương thức và thủ tục tham gia BHXH, BHYT. Bên cạnh việc chỉ rõ một số hạn chế, khó khăn trong công tác phát triển đối tượng, đại diện BHXH huyện còn giải đáp câu hỏi của đại biểu về những vướng mắc, bất cập khi triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT ở cơ sở; cung cấp thêm nhiều thông tin về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và kỹ năng truyền thông trực tiếp.

Thông qua hội nghị tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác BHXH, BHYT để tích cực tham gia. Đồng thời nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc  tuyên truyền, vận động người thân, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn tiếp cận các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, góp phần đẩy nhanh lộ trình tiến tới BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân.                                                           

                                                   Thu hiền - BHXH huyện Văn Yên

69 lượt xem
Tin mới nhất: