BHXH tỉnh Yên Bái: Nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (31/08/2018)

Trong thời gian qua, BHXH tỉnh Yên Bái đã có nhiều nỗ lực cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực thi công vụ để nâng cao chất lượng phục vụ. Cụ thể: Duy trì nghiêm túc việc tổ chức bộ phận “Một cửa” tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Triển khai có hiệu quả phần mềm “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ” nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, chuyên nghiệp trong công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện qua các phương thức như: giao dịchhồ sơ  điện tử, qua dịch vụ Bưu chính và trực tiếp. Niêm yết công khai các TTHC tại trụ sở BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố và trên trang thông tin điện tử theo đúng quy định của Ngành. Thường xuyên rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ, quy trình, thủ tục giải quyết các TTHC còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế, gây khó khăn, trở ngại cho tổ chức, đơn vị và cá nhân.

Cán bộ Phòng Tiếp nhận và trả kết quả TTHC đang trả lời đối tượng

Các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh Yên Bái đã phối hợp giải quyết hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân đúng thời gian quy định. Đối với hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng mà đối tượng đang điều trị tại Bệnh viện hoặc cần đi khám bệnh thì thực hiện cấp thẻ BHYT ngay cho đối tượng đi khám kịp thời.

Việc thực hiện giao dịch hồ sơ BHXH, BHYT qua điện tử, tiếp nhận hồ sơvà trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện đã ổn định và đạt được những kết quả khả quan. Giải quyết TTHC được chú trọng, tập trung, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chí phí cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân.

Hiện nay đã có 2284/2284 đơn vị sử dụng lao động thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu chính và 1.860/2.284 đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử, còn 424 đơn vị chưa giao dịch hồ sơ điện tử vì số lao động ít, cơ sở vật chất chưa đảm bảo, trụ sở làm việc xa nơi kết nối mạng để thực hiện giao dịch điện tử.

Thời gian tới, BHXH tỉnh tiếp tục nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, qua đó nâng cao chất lượng phục vụ của toàn ngành, đưa BHXH trở thành trụ cột trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và nhà nước, tiến tới BHYT toàn dân.

Bích Hoa

166 lượt xem
Tin mới nhất: