Những điều cần biết về bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên Năm học 2018-2019 (30/08/2018)

Đối tượng tham gia: Là học sinh, sinh viên (HSSV) trừ những em đã tham gia bảo hiểm y tế theo các nhóm đối tượng khác, như: HSSV là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số sinh sống tại các vùng kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, thân nhân của người có công với cách mạng, thân nhân sỹ quan quân đội nhân dân, công an nhân dân, cơ yếu, bảo trợ xã hội,.. được nhà nước mua và cấp thẻ BHYT.

Mức đóng: Mức đóng hàng tháng của HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở (do Chính phủ quy định và ban hành theo từng giai đoạn, cụ thể từ 1/7/2018 là 1390.000đ/tháng). Trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, tương đương 18.765 đồng/tháng; HSSV đóng 70% còn lại, tương đương 43.785 đồng/tháng.

Phương thức đóng: Đóng định kỳ 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng, HSSV đóng thuộc phần trách nhiệm phải đóng cho nhà trường đang học.

Thủ tục khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT): HSSV phải xuất trình các giấy tờ ngay khi đến khám chữa bệnh (KCB) gồm; Thẻ BHYT còn hạn sử dụng và một trong những giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh (Chứng minh thư nhân dân; Thẻ Đoàn viên; Thẻ học sinh, sinh viên;…).

- Trường hơp đang chờ cấp lại thẻ BHYT, đối thẻ BHYT: xuất trình thêm giấy hẹn cấp lại, đổi thẻ BHYT của cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp.

- Trường hợp đi học tập trung theo các hình thức đào tạo, chươg trình đào tạo, tạm trú: xuất trình thêm Quyết định cử đi học, giấy đăng ký tạm trú.

- Giấy xác nhận không cùng chi trả trong năm của cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp (nếu có).

Một số quyền lợi cơ bản:

- Được cấp thẻ BHYT theo mã số Bảo hiểm xã hội (BHXH), dùng mã số BHXH để làm thủ tục tham gia và hưởng BHYT. 

- Được thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu vào tháng đầu mỗi quý. 

- Được chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định. 

- Được Quỹ BHYT chi trả chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng  theo quy định; được thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh đối với một số đối tượng. 

- Được cơ quan BHXH giải thích, cung cấp thông tin về BHYT. 

- Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về BHYT. 

Mức hưởng bảo hiểm y tế:

a) KCB đúng nơi đăng ký ban đầu và thực hiện đầy đủ thủ tục. 

* Được hưởng 100% chi phí KCB khi: 

+ Thẻ BHYT có mã quyền lợi là 2. 

+ KCB tại tuyến xã. 

+ Tổng chi phí của 01 lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (hiện nay là 208.500 đồng). 

+ Có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên, đồng thời có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tương đương 8.340.000 đồng) và được cơ quan BHXH cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm. 

* Được hưởng 95% chi phí KCB khi thẻ BHYT có mã quyền lợi là 3. 

* Được hưởng 80% chi phí KCB khi thẻ BHYT có mã quyền lợi là 4. 

b) KCB không đúng tuyến được hưởng: 

Loại hình KCB

Tuyến  chuyên môn

kỹ thuật

Mức hưởng

Ngoại trú

BV tuyến huyện

100% chi phí KCB

Nội trú

BV tuyến huyện

100% chi phí KCB

BV tuyến tỉnh

60% chi phí KCB

BV tuyến Trung ương

40% chi phí KCB

c) Trường hợp KCB BHYT không đủ thủ tục KCB BHYT theo quy định:

Được quỹ BHYT thanh toán trực tiếp tại cơ quan BHXH trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định. 

d) KCB tại cơ sở không ký hợp đồng KCB BHYT: 

Được quỹ BHYT thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định. 

đ) Trường hợp cấp cứu: 

HSSV tham gia BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở y tế nào. Phải xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi BHYT theo quy định./.

                                                          Lò Xuân Thịnh - TP. KHAI THÁC VÀ THU NỢ

 

106 lượt xem
Tin mới nhất: