BHXH tỉnh Yên Bái: Nâng cao chất lượng tuyền thông BHXH, BHYT tại cơ sở (16/08/2018)

Những năm qua, công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp luôn được các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể từ tỉnh đến xã trong tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác tuyên truyền được Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái triển khai rộng khắp toàn xã hội. Thường xuyên tuyên truyền những khu vực địa bàn trọng điểm, tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế những khu công nghiệp có nhiều công nhân, tư vấn giải thích chính sách BHYT trong các trường học, bệnh viện. Đặc biệt hàng năm tổ chức truyền thông các đợt cao điểm như Ngày thành lập ngành, ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7 và tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, của tỉnh qua đó nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương ngày càng được nâng lên rõ nét, nhất là từ khi thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020”. 

BHXH thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách Pháp luật về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Theo đó, tỉnh Yên Bái luôn chú trọng đổi mới phương thức hoạt động truyền thông nhằm mục tiêu thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách an sinh- xã hội trên địa bàn tỉnh, mà trực tiếp là phục vụ người dân, phục vụ đối tượng tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT. BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT. Hằng năm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác truyền thông, đề ra các giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Thường xuyên phối hợp có hiệu quả công tác tuyên truyền với 26 ban, sở, ngành liên quan; đẩy mạnh việc biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập trung phối hợp với các cơ quan truyền thông truyên truyền chính sách mới, truyên truyền cải cách TTHC để người dân doanh nghiệp được biết nhiều hơn v.v..

Theo kết quả đánh giá, 6 tháng đầu năm 2018 toàn tỉnh đã phối hợp thực hiện 25 chuyên mục trên trang báo; 56 chuyên mục trên Đài Phát thanh, truyền hình tỉnh, gần 200 tin bài viết của các cộng tác viên trên các trang Báo, Tạp chí, WEB BHXH và nhiều tin được đăng tải trên tờ Thông báo nội bộ Ban Tuyên giáo Thành ủy, Tỉnh Ủy Yên Bái. Thường xuyên truyền tải các thông điệp, mẩu chuyện truyền thông chính sách BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế để nhân dân dễ hiểu, dễ nhớ. Theo đó, mỗi năm BHXH tỉnh cũng đã phối hợp với các ngành như: Liên minh HTX, Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên, Nhà trường, doanh nghiệp tổ chức nhiều hội nghị, nhiều lớp tập huấn phù hợp với từng các nhóm đối tượng. Tổ chức chăng treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền các thông điệp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hằng năm đã phối hợp với Sở Giáo dục & đào tạo, các trường học tuyên truyền cho thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh, sinh viên chính sách BHYT mới để biết tham gia và thực hiện trong năm học mới.

Bên cạnh những kết quả tích cực trên, công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình tại các đại lý thu Bưu điện, UBND xã vẫn còn hạn chế nhất định: Số lượt nhân viên đến thôn bản, các hộ gia đình để tuyên tuyền vận động còn ít, mới chủ yếu vận động bằng hình thức nói chuyện trực tiếp thông qua đợt phát lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Việc tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, truyền thông lưu động chưa được nhiều,vv..Một trong những nguyên nhân dẫn đến hạn chế trên trong đó trình độ dân trí nhân dân các dân tộc trong tỉnh Yên Bái không đồng đều, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số; nhận thức còn hạn chế, tiếng nói, chữ viết phổ thông có nhiều người nhất là người trung, cao tuổi chưa thông thạo nên việc tuyên truyền bằng hình thức kẻ vẽ Pano, áp phích hay sử dụng những thuật ngữ chuyên môn ít mang hiệu quả; cùng với đó, đội ngũ cán bộ, viên chức, cộng tác viên BHXH và đại lý Bưu điện nhiều người chưa thành thạo tiếng địa phương nên khó khăn trong việc tư vấn, giải thích chính sách để người dân dể hiểu. Do vậy đã ảnh hưởng đến chất lượng tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT trong thời gian qua.

Để công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt hiệu quả. Tại hội nghị cán bộ chủ chốt đầu tháng 8/2018 vừa qua, Lãnh đạo BHXH tỉnh đã yêu cầu các đơn vị cần đổi mới nâng cao chất lượng truyền thông, trong đó tập trung vào một số nội dung chủ yếu đó là tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT ở địa phương; nâng cao chất lượng truyền thông, tính thiết thực, chiều sâu trong nội dung tuyên truyền BHXH, BHYT; đổi mới hình thức tuyên truyền BHXH, BHYT bảo đảm tính phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng; bồi dưỡng nâng cao kiến thức BHXH, BHYT cho đội ngũ làm công tác tuyên truyền cả cấp tỉnh, cấp huyện và đội ngũ cộng tác viên, nhân viên đại lý thu BHXH của ngành Bưu điện; phải tích cực phối hợp với các ngành, các cơ quan  truyền thông kịp thời truyền tải những chủ trương chính sách mới. Đặc biệt phối hợp với ngành Y tế (thông qua đội ngũ y bác ỹ tại cơ sở khám chữa bệnh) để tư vấn, giải thích cho người dân biết rõ về quyền lợi, trách nhiệm trong việc tự quản lý, sử dụng thẻ BHYT tránh lạm dụng thẻ, cho người khác mượn thẻ BHYT đi khám chữa bệnh gây thất thoát quỹ BHYT.

Bằng việc đổi mới thiết thực, nâng cao chất lượng hiệu quả truyền thông chính sách BHXH, BHYT tại cơ sở. Hy vọng công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT của tỉnh Yên Bái sẽ có nhiều khởi sắc, truyền tải được kịp thời chính sách BHXH, BHYT đến với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh./.

Mai Hiên

307 lượt xem
Tin mới nhất: