Nhiều chính sách mới về BHXH, BHYT theo Thông tư 56/2017/TT - BYT (10/08/2018)

Ngày 29/12/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 56/2017/TT-BYT về việc quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2018.

Tại Điều 4 Thông tư này quy định cụ thể về các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần bao gồm: ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn; Các bệnh, tật ngoài các bệnh trên có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát được hoặc không tự phục vụ được nhu cầu sinh hoạt, cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.
 
Bên cạnh đó, tại Điểm 2, Điều 20 của Thông tư quy định rõ, một lần khám người bệnh chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

Trường hợp người lao động trong cùng một thời gian được hai, ba chuyên khoa của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác nhau khám và cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất. Trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, tại Điều 5 Thông tư cũng quy định về hồ sơ khám giám định lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí đối với người lao động, chế độ tử tuất, hồ sơ khám giámđịnh để xácđịnh lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc sau khi nhận con do nhờ người mang thai hộ hoặc phải nghỉ dưỡng thai, hồ sơ khám giám định để hưởng BHXH một lần. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/03/2018; Thay thế Thông tư số 14/2016/TT-BYT ngày 12/05/2016.                                                                 

Bích Hoa  Phòng tiếp nhận& trả KQTTHC

68 lượt xem
Tin mới nhất: