Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị quy hoạch cán bộ quản lý (10/08/2018)

Thực hiện Hướng dẫn số 120-HD/BCSĐ ngày 30/8/2017 của Ban cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2021-2026 và việc rà soát, bổ sung quy hoạch hằng năm. 

Sáng ngày 9/8/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ quản lý toàn hệ thống để triển khai Bước 2,3 Quy trình quy hoạch bổ sung đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh giai đoạn 2016-2021 và Bước 2 Quy hoạch các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh giai đoạn 2021-2026.
 

Toàn cảnh Hội nghị

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc BHXH tỉnh; dự giám sát Hội nghị có ông Vũ Quang Minh, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái; ông Nguyễn Văn Chiến chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Hội nghị có sự tham dự của các Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ BHXH tỉnh, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Chi đoàn, Trưởng, Phó các phòng nghiệp vụ, Giám đốc và Phó Giám đốc BHXH các huyện, thành phố.

Hội nghị đã tổ chức thành công thực hiện Bước 2,3 quy trình quy hoạch bổ sung đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh giai đoạn 2016-2021 và Bước 2 quy hoạch các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh giai đoạn 2021-2026; quy trình bỏ phiếu được tiến hành giám sát chặt chẽ, khách quan, đảm bảo đúng quy trình và chất lượng.

Thiên Hà

88 lượt xem
Tin mới nhất: