Tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình (10/08/2018)

Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành liên quan, công tác BHYT trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả tích cực. Theo số liệu thống kê trên địa bàn thành phố Yên Bái năm 2018 dân số trung bình là 102.425 người; số người đã tham gia BHYT là 93.385 người chiếm 90,88 dân số; trong đó số người tham gia BHYT hộ gia đình là 18.074 người, tăng 1.247 người so với cùng kỳ năm 2017. Riêng 6 tháng đầu năm 2018 đã có một số UBND các xã, phường có số thu BHYT hộ gia đình đạt tỷ lệ cao như: UBND xã Âu, lâu; UBND xã Tuy lộc; UBND phương Hợp Minh; UBND pường Đồng Tâm.

Hội nghị tuyên truyền tại xã Tuy Lộc

 
Để tiếp tục phấn đấu nâng cao tỷ lệ bao phủ người dân tham gia BHYT trên địa bàn thành phố theo đúng tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ chính trị về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” và đạt tỷ lệ phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình theo kế hoạch BHXH tỉnh giao trong năm 2018, BHXH thành phố tiếp tục tăng cường làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt chính sách pháp luật BHXH, BHYT trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình ngay tại thôn, tổ, cụm dân cư; tiếp tục đào tạo tập huấn cho các nhân viên đại lý còn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, các đại lý thu còn đạt tỷ lệ thu đạt 6 tháng đầu năm thấp nhằm phát huy tối đa trong công tác tuyên truyền, phổ biến, tư vấn chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đối với từng gia đình, Hội viên, đoàn viên. Cùng với đó, BHXH thành phố đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, giảm phiền hà cho người tham gia; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người cán bộ viên chức trong thực thi nhiệm vụ; kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, từ đó tạo niềm tin cho nhân dân, thúc đẩy người dân tham gia BHYT ngày càng nhiều nhằm sớm nâng tỷ lệ bao phủ toàn dân tham gia BHYT ngày càng cao.

BHXH thành phố Yên Bái

93 lượt xem
Tin mới nhất: