BHXH tỉnh Yên Bái: Vượt chỉ tiêu thu BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2018 (31/07/2018)

Hầu hết các chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2018 đều hoàn thành và hoàn thành vượt. Trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng đã vượt mức, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương và cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 đã đề ra. Cụ thể:

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Yên Bái 6 tháng đầu năm đạt 720,995 tỷ đồng, tăng 79,445 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, đạt 50,7% (vượt 0,7%). Theo đó, số nợ BHXH, BHYT giảm chỉ còn 31,790 tỷ đồng, chiếm 2,23% trên tổng số phải thu chỉ tiêu này cũng vượt 0,77% so với kế hoạch đã đề ra.

Song song với số thu, số người tham gia BHXH, BHYT cũng tăng đáng kể, trong đó BHXH bắt buộc tăng mới 2.184 người, BHXH tự nguyện tăng 222 người và BHYT tăng 14.212 người, đạt 68,5%.

Sáu tháng đầu năm 2018, BHXH tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của ngành; tích cực đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, cắt giảm các thủ tục rườm rà không cần thiết; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ đối tượng, phục vụ nhân dân; đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin; giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ chính sách BHXH, BHYT; tăng cường kiểm ra, giám sát góp phần quản lý quỹ khám chữa bệnh BHYT để đảm bảo cho người tham gia BHYT. Vv..

Nhờ có sự đổi mới và quyết tâm cao cho nên ngoài việc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, 6 tháng đầu năm 2018 một số nhiệm vụ trọng tâm của BHXH Việt Nam giao đã được BHXH tỉnh Yên Bái tổ chức thực hiện đã hoàn thành khá tốt: bàn giao được 99% số sổ BHXH cho người lao động; trên 97% đơn vị sử dụng lao động được cài đặt phần mềm giao dịch hồ sơ điện tử; 100% dữ liệu BHYT được đồng bộ hóa để kịp thời cấp 100% sổ BHXH, thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng tham gia và hoàn thành trên 60% kế hoạch thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động.  V.v..

Các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cũng được BHXH tỉnh triển khai đồng bộ, đặc biệt triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, 5,6 (Khóa XII) của Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư trưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên đều ý thức tự giác xây dựng chương trình hành động, gắn với nhiệm vụ được giao, nâng cao ý trí quyết tâm thực hiện nhiệm vụ, do vậy đến hết quý 2/2018 có 21/21 đơn vị đều xếp loại Tốt, có trên 95% cán bộ, CCVC xếp loại A trở lên và không có cán bộ vi phạm kỷ luật. 

Kết quả đó đã được các đồng chí lãnh đạo BHXH tỉnh đánh giá, ghi nhận tại cuộc họp giao ban tháng 7/2018 vừa qua và là tiền đề, là động lực phấn khởi để toàn thể cán bộ CCVC BHXH tỉnh Yên Bái tiếp tục, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cả năm 2018./.

Bài: Mai Hiên

322 lượt xem
Tin mới nhất: