Đảng bộ BHXH tỉnh: 100 Cán bộ, đảng viên BHXH tỉnh Yên Bái được học tập Nghị quyết TW7 (khóa XII) (31/07/2018)

Chiều ngày 20/7 và 27/7/2018, 100% cán bộ, đảng viên, viên chức và hợp đồng lao động cơ quan BHXH tỉnh Yên Bái đã cùng cán bộ, đảng viên các Chi, Đảng bộ trực thuộc cơ quan Đảng ủy khối tham gia học tập Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Yên Bái.

Phát biểu và khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Chanh - Bí Thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt, nêu rõ tầm quan trọng của đợt học tập Nghị quyết. Đồng thời yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc tham gia học tập cần tập trung lắng nghe quán triệt các nội dung của ba Nghị quyết quan trọng. Theo đó, toàn thể cán bộ, đảng viên, CCVC Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Phúc Lâm – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu, triển khai những nội dung Hội nghị Trung ương 7, khóa XII. Trong đó Giáo sư, Tiến sĩ truyền đạt, nhấn mạnh nội dung ba Nghị quyết quan trọng được thông qua đó là: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”

Đối với Nghị quyết 26-NQ/TW về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ: Nghị quyết này, Trung ương đã xác định 8 nhóm giải pháp, 2 nhiệm vụ trọng tâm và 5 đột phá. 

Trong đó, hai nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ; chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với tạo cơ chế, môi trường, điều kiện để khuyến khích đổi mới, sáng tạo phục vụ phát triển và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực. 

Năm đột phá bao gồm: Đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng: Xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo nhiều tiêu chí, bằng sản phẩm, thông qua khảo sát, công khai kết quả và so sánh với chức danh tương đương; Kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc kỹ càng, thay thế kịp thời; chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền; Thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; Cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu, toàn tâm, toàn ý với công việc; có cơ chế, chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm; Hoàn thiện cơ chế để cán bộ, đảng viên thật sự gắn bó máu thịt, mật thiết với nhân dân và thông qua đó, nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

Nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW đã đề ra mục tiêu xây dựng hệ thống chính sách tiền lương quốc gia một cách khoa học, minh bạch, phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ; tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội;

Để bảo hiểm xã hội thực sự là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân, Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương đã nêu rõ những mục tiêu cụ thể như: Từ nay đến năm 2021, phấn đấu đạt khoảng 35% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; đến năm 2025 đạt khoảng 45% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội; đến năm 2030 đạt khoảng 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội. Nghị quyết 28 cũng đề cập 11 nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó tập trung sửa đổi quy định về điều kiện thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tối thiểu để hưởng chế độ hưu trí theo hướng linh hoạt; đồng thời với việc điều chỉnh cách tính lương hưu theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sang các nhóm đối tượng khác. Tăng cường sự liên kết, hỗ trợ giữa các chính sách bảo hiểm xã hội cũng như tính linh hoạt của các chính sách nhằm đạt được mục tiêu mở rộng diện bao phủ. Cải cách trong xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách nhằm củng cố niềm tin, tăng mức độ hài lòng của người tham gia vào hệ thống bảo hiểm xã hội. Sửa đổi các quy định về mức đóng, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để đạt mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc, thay đổi cách thức điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ…

Giáo sư, tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm cho biết thêm: Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Phát biểu, kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII). Đồng chí cũng đánh cao tinh thần, thái độ tiếp thu học tập Nghị quyết của cán bộ, đảng viên trong khối, đồng chí nhấn mạnh: Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng ủy nói riêng và toàn Đảng ta nói chung, qua đó, giúp đảng viên hiểu biết sâu sắc quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện thành công 3 Nghị quyết của Trung ương. Đồng chí Hoàng Thị Chanh Bí thư Đảng Ủy khối các cơ quan tỉnh đã đề nghị các Chi, Đảng bộ trong khối tiếp tục tuyên truyền nội dung 3 Nghị quyết; chỉ đạo các Chi, Đảng bộ tiến hành sinh hoạt chuyên đề và yêu cầu cán bộ, đảng viên phải viết bài thu hoạch nêu rõ những kiến thức tiếp thu được tại hội nghị, đề ra những giải pháp thiết thực vận dụng vào nhiệm vụ hằng ngày, góp phần thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao và góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống./.

Mai Hiên

268 lượt xem
Tin mới nhất: