BHXH Thành phố Yên Bái hoàn thành rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động (6/07/2018)

Sau hơn một năm triển khai việc rà soát bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam, tính đến ngày 30/6/2018, BHXH Thành phố Yên Bái đã bàn giao 10.909 sổ BHXH cho người lao động, đạt 99,83 % so với tổng số sổ BHXH phải bàn giao, tạo sự đồng thuận từ phía đơn vị sử dụng lao động, sự phấn khởi cho người tham gia BHXH khi lần đầu tiên được cầm cuốn sổ BHXH của mình.

Để đạt được kết quả trên, ngay sau khi có Kế hoạch triển khai của BHXH tỉnh Yên Bái, BHXH Thành phố Yên Bái đã kịp thời có văn báo cáo, tham mưu UBND thành phố Yên Bái ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, tổ chức, các doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã phường cùng vào cuộc để tổ chức thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Giám đốc BHXH Thành phố Yên Bái cùng với sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ trong toàn cơ quan BHXH Thành phố, đặc biệt là các cán bộ trực tiếp được giao nhiệm vụ rà soát, bàn giao sổ BHXH đã giúp cho BHXH thành phố hoàn thành sớm và vượt chỉ tiêu kế hoạch về công tác này do BHXH tỉnh giao.

Việc tự quản lý sổ BHXH cũng sẽ giúp người lao động theo dõi toàn bộ quá trình đóng BHXH, BH thất nghiệp trong quá trình làm việc và cũng là cơ sở để giải quyết quyền lợi về BHXH, BH thất nghiệp sau này. Bên cạnh đó, việc người lao động được tự quản lý sổ BHXH là thực hiện theo đúng quy định tại luật BHXH và tiến tới mục tiêu năm 2020 thực hiện quản lý sổ BHXH điện tử, người lao động sẽ dễ dàng quản lý, tra cứu được quá trình đóng BHXH của mình, rút ngắn hơn nữa quy trình, thủ tục trong giải quyết các chế độ cho người tham gia. Trong thời gian tới, BHXH Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, bàn giao những sổ BHXH còn lại từ nơi khác chuyển đến nhằm đảm bảo 100% người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn đều được giữ sổ BHXH của mình.

Đỗ Tiến Mạnh - BHXH Thành Phố

212 lượt xem
Tin mới nhất: