BHXH Yên Bái: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác giám định BHYT quý 2/2018 (3/07/2018)

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá công tác Giám định bảo hiểm y tế, công tác quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 5 tháng đầu năm 2018 và đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại năm 2018.

Dự và chỉ đạo Hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Công Vạng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; đồng chí Hoàng Văn Thủy, Phó Giám đốc BHXH tỉnh. 22 đại biểu tham dự là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ: Giám định BHYT, Kế hoạch - Tài chính, Thanh tra - Kiểm tra, Công nghệ thông tin; Chánh Văn phòng; Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố; kế toán phụ trách công tác bảo hiểm y tế và 27 giám định viên BHXH tỉnh Yên Bái. 
 
 
Toàn cảnh Hội nghị

Đánh giá kết quả thực hiện công tác giám định BHYT 5 tháng đầu năm 2018 toàn tỉnh có 565.430 lượt bệnh nhân khám và điều trị với chi phí là 359,4 tỷ đồng, tăng 109% tương ứng 28,2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. So với dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định 17 chiếm 45% dự toán. Trong đó: 

- Chi tại các cơ sở KCB trên địa bàn tỉnh Yên Bái là: 272,5 tỷ đồng tăng 7% tương ứng 17,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân dẫn đến gia tăng chi phí do nâng hạng bệnh viện (2,7 tỷ đồng); Do chính sách thông tuyến và một phần do nguyên nhân chủ quan của một số cơ sở khám chữa bệnh như kéo dài ngày điều trị, đưa bệnh nhân chưa đến mức phải nằm viện vào điều trị nội trú, chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh… chưa phù hợp với chẩn đoán.  

- Chi đa tuyến đi ngoại tỉnh: 86,8 tỷ đồng tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017 tương ứng 11,1 tỷ đồng.

Hội nghị tổ chức thảo luận, đánh giá thẳng thắn kết quả đã đạt được và chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới ra cách giải quyết thống nhất theo từng nhóm tình huống, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng giám định, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT trong 07 tháng cuối năm 2018.

Lãnh đạo BHXH tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được trong công tác giám định BHYT 5 tháng qua, đồng thời cảnh báo những khó khăn, phát sinh trong công tác giám định, trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT; 

Theo đó, Lãnh đạo BHXH tỉnh đã triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm trọng thời gian tới, đồng thời yêu cầu các đơn vị về địa phương, chủ động đề gia các giải pháp hữu hiệu, phối hợp với ngành y tế, các cơ sở KCB và báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương; nghiêm túc tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả. Các nhiệm vụ cụ thể đó là:

1. Cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; phấn đấu cơ bản cân đối được dự toán chi KCB BHYT đã được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018. Đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh.

2. Tăng cường tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp tăng cường công tác quản lý quỹ KCB BHYT để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, khi quỹ KCB BHYT trên địa bàn tỉnh đã mất cân đối thu chi.

3. Nâng cao chất lượng công tác giám định, đổi mới phương pháp giám định theo định hướng của BHXH Việt Nam. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, ngăn ngừa, phòng chống các biểu hiện gian lận, lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHYT trong quá trình khám, chữa bệnh.

4. Đẩy nhanh tiến độ tin học hóa trong công tác giám định, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT. Thực hiện giám định, ứng kinh phí, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT trên Hệ thống thông tin giám định BHYT.

5. Chủ động tham gia có hiệu quả vào toàn bộ quá trình đấu thầu thuốc, vật tư y tế theo quy định của pháp luật. Thường xuyên rà soát, đánh giá, kiểm tra việc sử dụng thuốc, vật tư y tế hợp lý so với kế hoạch và kết quả đấu thầu đã được phê duyệt; phát hiện các thuốc ngoài danh mục, thuốc có hàm lượng, dạng bào chế, dạng phối hợp ít cạnh tranh trong đấu thầu và có chi phí cao để kịp thời xử lý.

Hà Hồng Lê - Phòng Giám định BHYT

270 lượt xem
Tin mới nhất: