14 khoản thu nhập của người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội (29/06/2018)

Theo quy định, tiền lương phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định trong Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) năm 2014 và được hướng dẫn trong Nghị định số 115/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã Hội. Trong đó, mức lương làm căn cứ đóng BHXH theo thang lương, bảng lương do doanh nghiệp tự xây dựng. Các khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Kể từ ngày 01/01/2018, ngoài những khoản thu nhập tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo quy định hiện hành, sẽ bổ sung thêm nhiều khoản thu nhập của người lao động làm cơ sở tính đóng BHXH bắt buộc. Tuy nhiên kể từ ngày 01/01/2018 có 14 khoản thu nhập gắn với kết quả làm việc của người lao động và có tính biến động thì không tính đóng BHXH, bao gồm:

1. Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ Luật lao động 2012

2.Tiền thưởng sáng kiến

3. Tiền ăn giữa ca

4. Tiền hỗ trợ xăng xe

5. Tiền hỗ trợ điện thoại

6. Tiền hỗ trợ đi lại

7. Tiền hỗ trợ giữ trẻ

8. Tiền hỗ trợ nhà ở

9. Tiền hỗ trợ nuôi con nhỏ

10. Tiền hỗ trợ người lao động có thân nhân bị chết

11. Tiền hộ trợ lao động có người thân kết hôn

12. Tiền hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động

13. Tiền trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

14. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khách ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP./.

CTV Ban Biên tập Trang Web BHXH tỉnh Yên Bái

187 lượt xem
Tin mới nhất: