Tăng cường các hoạt động truyền thông Ngày Bảo hiêm y tế Việt Nam 1/7/2018 (25/06/2018)

 Với chủ đề “Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cơ sở” và 6 thông điệp được Bảo hiểm xã hội Việt Nam đưa ra năm nay, gồm: Nâng cao chất lượng KCB BHYT tuyến cơ sở, tạo điều kiện cho nhân dân thụ hưởng chính sách BHYT; KCB BHYT tại tuyến cơ sở để được chăm sóc sức khoẻ và giảm chi phí KCB; tập trung nguồn lực cho y tế cơ sở vì mục tiêu phát triển bền vững BHYT toàn dân; tham gia BHYT để bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình và cộng đồng; thực hiện BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình; tham gia BHYT là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình. Đây là những thông điệp, định hướng rất rõ nét trong đợt truyên truyền cao điểm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) và Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7).

Để tăng cường các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiêm y tế Việt Nam 1/7/2018, ngày 15/6/2018 BHXH tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 762/BHXH-VP chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ; Bảo hiểm xã hội các huyện; Trang thông tin điện tử chủ động, bám sát nội dung Kế hoạch số 2090/KH-BHXH và nội dung Công văn số 2168/BHXH-TT của BHXH Việt Nam xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện đợt truyền thông cao điểm phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương. Trong đó tập trung: Truyền thông đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT; ý nghĩa của Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7). Thông qua đợt truyền thông để  nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân trong thực thi pháp luật về BHXH, BHYT, nhất là BHYT, việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở đáp ứng sự hài lòng của người dân; đồng thời góp phần mở rộng diện bao phủ BHYT, hướng tới BHYT toàn dân. 

Công văn của BHXH tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị chủ động tham mưu, báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật BHYT 6 tháng đầu năm 2018; đề xuất các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHYT năm 2018. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các cơ sở KCB ở địa phương tăng cường thông tin truyền thông “Những điểm mới của Luật BHYT (sửa đổi), các quy định về thông tuyến KCB, giá dịch vụ y tế, hướng dẫn tham gia BHYT hộ gia đình, vv...”

Theo đó, nội dung Công văn chỉ đạo các đơn vị tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan BHXH, các cơ sở KCB, trụ sở UBND các xã phường, thị trấn và trên các tuyến đường phố chính của thành phố, thị xã, thị trấn để tuyên truyền Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7/2018); tăng số lượng tin, bài tuyên truyền về tình hình triển khai thực hiện chính sách BHYT, kết quả thực hiện chính sách BHYT ở địa phương 6 tháng đầu năm 2018. Vv..

Với tinh thần đó, đợt tuyên truyền cao điểm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018 tại tỉnh Yên Bái sẽ có nhiều khởi sắc mạnh mẽ, với nhiều nội dung tuyên truyền đổi mới, phong phú, thiết thực sẽ góp phần đưa chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đến được đông đảo quần chúng nhân dân, người lao động; qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân trong thực thi pháp luật về BHYT, nhất là việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến y tế cơ sở đáp ứng sự hài lòng của người dân; đồng thời góp phần vượt tỷ lệ đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Mai Hiên

309 lượt xem
Tin mới nhất: