Tăng cường công tác Thanh tra, kiểm tra để phát triển đối tượng tăng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Yên Bái (22/06/2018)

Thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018, đến ngày 30/6/2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tiến hành 07 cuộc thanh tra, kiểm tra và phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động tạị 68/109 đơn vị sử dụng lao động và các Đại lý thu và điểm chi trả đạt 62% KH giao trên địa bàn bao gồm: Các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các xã, Đại lý thu và điểm chi trả. Nội dung thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN và kiểm tra Công tác cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT; Công tác quản lý, xét duyệt, chi trả các chế độ BHXH ngắn hạn; công tác thu BHXH tự nguyện tại đại lý thu và công tác chi trả.

Qua thanh tra, kiểm tra nhận thấy: Nhìn chung về cơ bản các đơn vị và các điểm thu BHXH tự nguyện (chủ sử dụng lao động) đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm trong việc đóng BHXH, BHYT, BHTN; cấp, quản lý, sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT và quản lý, xét duyệt, chi trả chế độ BHXH ngắn hạn cho người lao động cơ bản theo quy định của Luật BHXH; Luật BHYT, Luật Việc làm; Luật An toàn - Vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn.
 
Tuy nhiên còn một số tồn tại: Một số đơn vị chưa đăng ký thang bảng lương với cơ quan quản lý Nhà nước về lao động để làm căn cứ ký hợp đồng lao động và đăng ký mức đóng BHXH, BHYT, BHTN với cơ quan BHXH; đóng chưa đủ số người thuộc diện phải tham gia, đóng chưa đúng mức tiền lương, tiền công người lao động hiện hưởng; thực hiện việc báo tăng giảm lao động và mức đóng chưa kịp thời.
 
Qua thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện đúng trách nhiệm theo quy định tại điều 21 Luật BHXH, thực hiện đăng ký đóng BHXH, BHYT, BHTN kịp thời cho người lao động; xây dựng thang bảng lương theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 để làm cơ sở ký hợp đồng lao động và đăng ký đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động; đóng đủ số người thuộc diện phải tham gia, đóng đúng mức tiền lương, tiền công người lao động hiện hưởng; thực hiện việc báo tăng giảm lao động và mức đóng kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật. 
 
Đoàn thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại và thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về chế độ BHXH, BHYT, BHTN đối với người lao động tại đơn vị. Ngay sau khi thanh tra, kiểm tra các đơn vị được thanh tra kiểm tra đã thực hiện đăng ký tham gia cho 25 lao động với số tiền truy đóng là 184.515.000 đồng. Truy đóng bổ sung BHXH, BHYT, BHTN do thiếu mức đóng đối với 101 lao động với số tiền là 181/257 triệu đồng đạt 70%. Thu hồi về quỹ BHXH do chi chế độ BHXH ngắn hạn sai quy định là 7,9/7,9 triệu đồng đạt 100%. Tính đến ngày 15/6/2018 đã thu hồi số tiền BHXH,BHYT, BHTN nợ đọng, chậm đóng là: 1,304/1,482 tỷ đồng đạt 88%, trong đó số tiền lãi chậm đóng 27,5 triệu đồng./.

Nguyễn Văn Hùng - Phó trưởng phòng Kiểm tra BHXH tỉnh Yên Bái

224 lượt xem
Tin mới nhất: