BHXH Huyện Yên Bình: Nỗ lực về đích trước thời hạn bàn giao sổ BHXH cho người lao động (22/06/2018)

Mục tiêu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh giao đến hết tháng 6 năm 2018 các địa phương phải bàn giao 100% sổ BHXH cho người lao động quản lý. Mặc dù công tác rà soát bàn giao sổ bảo hiểm sổ xã hội huyện trong thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn, do người lao động, đơn vị sử dụng lao động chưa nhận thức đúng, đủ về tầm quan trọng của việc nhận, quản lý sổ BHXH. Một số ít đơn vị sử dụng muốn giữ lại sổ BHXH của người lao động để giữ lao động khi người lao động tự chấm dứt HĐLĐ.

Để hoàn thành mục tiêu đó, hơn một năm qua BHXH huyện Yên Bình đã nỗ lực, tích cực triển khai các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ rà soát, nhập dữ liệu và bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Ngành và thực hiện đúng Điều 18 và Điều 19 Luật BHXH (sửa đổi) năm 2014. Việc được quản lý và bảo quản sổ BHXH sẽ giúp người lao động kiểm soát được quá trình tham gia BHXH và chủ động hơn trong việc đảm bảo quyền lợi của mình, tránh trường hợp đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động trốn đóng, nợ đọng BHXH hoặc "giam" sổ BHXH của người lao động khi xảy ra tranh chấp. Đặc biệt, việc được giữ sổ BHXH còn giúp người lao động thuận lợi hơn trong việc giải quyết các chế độ BHXH theo quy định của pháp luật. Đồng thời, giảm nhân lực trong khâu quản lý sổ BHXH, giải quyết các thủ tục, chế độ cho người lao động; từ đó, giảm chi phí, thời gian cho đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động.

Xuất phát từ những lợi ích thiết thực đó, để hoàn thành tiến độ bàn giao sổ BHXH cho người lao động, hơn một năm qua, BHXH huyện Yên Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: Thành lập Tổ Thẩm định, xây dựng chỉ tiêu, lộ trình thực hiện cụ thể, giao chỉ tiêu cho các bộ phận, cá nhân thực hiện; tham mưu cho UBND huyện Yên Bình ban hành Văn bản số 175/UBND-VX ngày 28/02/2017, theo đó yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động trên địa bàn huyện có trách nhiệm phối hợp với BHXH huyện kiểm tra, rà soát, nhập liệu để bàn giao toàn bộ sổ BHXH cho người lao động.

Theo đó, hàng quý BHXH huyện Yên Bình tổ chức kiểm tra, đánh giá quá trình rà soát, bàn giao sổ BHXH. Thường xuyên phối hợp với cơ quan truyền thông của huyện như: Trung tâm truyền thông & Văn hóa; Liên đoàn Lao động huyện Yên Bình để thông tin truyền thông đầy đủ quy định, quy trình rà soát bàn giao sổ BHXH, về ý nghĩa, tiện ích của việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng tình, hợp tác của cả người lao động và người sử dụng lao động. 

Ngoài ra, BHXH huyện Yên Bình còn tăng cường thêm cán bộ làm thêm ngoài giờ hành chính để thu thập, cấp nhập, nhập dữ liệu hồ sơ, rà soát, điều chỉnh, in sổ BHXH; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua do BHXH tỉnh Yên Bái phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH từng giai đoạn trước thời hạn đến toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị có hướng phấn đấu thi đua.

Với sự quyết tâm cao của Ban Giám đốc cùng sự đoàn kết của toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị và nhờ có những giải pháp tích cực, đến ngày 25 tháng 5 năm 2018, toàn huyện Yên Bình đã thực hiện xong việc rà soát nhập liệu và bàn giao 7.129 sổ BHXH cho 7.129 người lao động quản lý, đạt 99,9%. Trong đó, có 09 cán bộ, viên chức các bộ phận Thu BHXH, Chế độ chính sách, TN&QLHS hoàn thành trước thời hạn việc trả sổ BHXH cho người lao động. Đơn vị đang làm văn bản đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng chấm điểm thi đua và khen thưởng cho tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới./. 

Đỗ Văn Nhiêu- Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình

120 lượt xem
Tin mới nhất: