Bộ LĐ-TB&XH: Triển khai hiệu quả các chính sách về BHXH, BH thất nghiệp, tiền lương, quan hệ lao động (20/06/2018)

 Đây là một trong những thông tin được Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp chia sẻ tại cuộc họp báo Thông tin về tình hình thực hiện các chính sách lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2018 vừa được Bộ LĐ-TB&XH tổ chức chiều 19/6, tại Hà Nội.

 

Toàn cảnh cuộc họp báo.

Thông báo về tình hình thực hiện các lĩnh vực của Ngành trong 6 tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ của các Bộ, ngành, địa phương, sự quan tâm của toàn xã hội; sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức, toàn Ngành đã đạt được những kết quả tích cực; công tác quản lý Nhà nước tiếp tục được tăng cường và duy trì tốt trên các lĩnh vực của Ngành; nhiệm vụ xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng; các nhiệm vụ phát triển thị trường lao động, tạo việc làm, giáo dục nghề nghiệp, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội... được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, có tiến bộ so với cùng kỳ năm 2017.

Theo báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH, ước thực hiện 6 tháng đầu năm, cả nước đã giải quyết việc làm cho khoảng 782 nghìn người, đạt 48,9% kế hoạch năm, bằng 99,6% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: Tạo việc làm trong nước khoảng 725 nghìn người, đạt 48,6% kế hoạch, bằng 98,6% so với cùng kỳ năm trước; đưa khoảng 57 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 51,8% kế hoạch và tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước.   

Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi quý I/2018 ước tính là 2,2%, trong đó khu vực thành thị là 3,13%; khu vực nông thôn là 1,73%; dự kiến 6 tháng đầu năm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 6 tháng đầu năm ước đạt là 57,6%.

Ngành tiếp tục hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai hiệu quả các chính sách về BHXH, BH thất nghiệp, tiền lương, quan hệ lao động, an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHXH; đến 01/5/2018 có 13,79 triệu người lao động tham gia BHXH bắt buộc, 240 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện.

Về giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, ước thực hiện tuyển sinh 06 tháng đầu năm đạt 1.058 nghìn người, đạt 48% kế hoạch năm, bằng 142% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó: Tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp khoảng 108 nghìn người, đạt 20% kế hoạch; tuyển sinh trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác là 950 nghìn người, đạt 57% kế hoạch.

Trong lĩnh vực người có công, tiếp tục thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 về quy trình giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng. Thí điểm giải quyết hồ sơ tồn đọng trong lực lượng thanh niên xung phong tại 4 tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Bình Định;

Đồng thời, tiếp tục rà soát, đánh giá chính sách giảm nghèo theo kế hoạch, Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thỉ số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em...

Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp thông tin tại buổi họp báo.

Đặc biệt, vừa qua, Hội nghị Trung ương 7 khoá XII đã thảo luận, cho ý kiến và thông qua Đề án “Cải cách chính sách BHXH” với các mục tiêu, nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách BHXH với nhiều nội dung mới, có tính cải cách, đột phá, khả thi cao nhằm bảo đảm an sinh xã hội lâu dài. “Đây cũng là lần đầu tiên Trung ương ra Nghị quyết riêng về cải cách chính sách BHXH, khẳng định sự quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước đối với chính sách này”, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ chương trình họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc trong Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã giao Chính phủ ban hành văn bản thực hiện chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu, Thứ trưởng Doãn Mậu Diệp cho biết, trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đã có phương án trình Chính phủ. Sắp tới, Chính phủ sẽ ban hành Nghị định về vấn đề này./.

 

PV

www.baohiemxahoi.gov.vn
229 lượt xem
Tin mới nhất: