Bảo hiểm xã hội huyện Mù Cang Chải Làm theo Bác để phục vụ nhân dân tốt hơn (23/05/2018)

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Mù Cang Chải thường xuyên chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, người lao động, nhất là các đối tượng tham gia thụ hưởng chế độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, ngay từ đầu năm BHXH huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai học tập đến từng cán bộ, đảng viên trong đơn vị. Trong đó, chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Sau hơn 2 thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên BHXH huyện đã có những chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đơn vị luôn đổi mới tác phong, lề lối làm việc; từ tác phong hành chính sang tác phong phục vụ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và quy định chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên ngành BHXH; phát huy vai trò làm chủ, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tập thể cán bộ đơn vị phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tính trung thực, nâng cao tinh thần và thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về BHXH, BHYT đảm bảo chế độ quyền lợi cho các đối tượng tham gia và thụ hưởng.

Trên cơ sở đẩy mạnh việc lựa chọn các nội dung của tập thể và cá nhân để đăng ký làm theo, BHXH huyện Mù Cang Chải đã triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn, nghiệp vụ của ngành BHXH; chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Mù Cang Chải ban hành nhiều văn bản chỉ đạo việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo thực thi hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành.

Tính đến hết ngày 19/05/2018, toàn huyện có 156 đơn vị tham gia BHXH, BHYT, BHTN; trong đó, BHXH bắt buộc là 2.466 người;  BHXH tự nguyện là 29 người, gần 58.039 người tham gia BHYT; với tổng thu đạt hơn 13,683 tỷ đồng, đạt 39,36% kế hoạch năm; tỷ lệ nợ đọng trên tổng số thu là 2,79%.

BHXH huyện Mù Cang Chải đã cấp gần 2.504 sổ BHXH, đạt 95,86% tổng số người lao động tham gia BHXH theo công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam; cấp trên 58.039 thẻ BHYT, đảm bảo 100% số người tham gia BHYT được cấp thẻ KCB. 04 tháng năm 2018, BHXH huyện thực hiện chi trả 10,54 tỷ đồng cho các đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho 12.411 lượt người, với tổng chi phí hơn 3,26 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc BHXH huyện Mù Cang Chải cho biết: “Công việc của cán bộ, đảng viên trong đơn vị thường xuyên liên quan đến chế độ chính sách, quản lý thu, chi một lượng tiền lớn. Nếu không có tinh thần trách nhiệm trong công việc hoặc không rèn luyện, giữ gìn phẩm chất rất dễ dẫn đến sai phạm, làm mất lòng tin của nhân dân. Chính vì vậy, BHXH huyện xác định việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên trong đơn vị đã có nhiều cố gắng trong thực hiện “học” và “làm theo” tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Tạo nên những chuyển biến trong ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, ý chí vượt qua khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tôn trọng và bảo đảm quyền, nghĩa vụ của người tham gia và hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT.

Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1980 – 19/5/2018), tập thể BHXH huyện Mù Cang Chải luôn luôn phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh . Để ngành BHXH xứng đáng là trụ cột an sinh xã hội của đất nước, đó là những đóa hoa tươi thắm nhất dâng lên Người.

Tuấn Việt – BHXH Huyện Mù Cang Chải

421 lượt xem
Tin mới nhất: