Đẩy nhanh rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động (18/05/2018)

Theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam đến ngày 30/09/2018, toàn ngành phải hoàn thành 100% việc bàn giao sổ BHXH cho các đối tượng tham gia BHXH, BHYT,BHTN.

Theo đó, ngay từ đầu năm 2018 BHXH Thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch, tập trung cao độ tiến hành rà soát các đối tượng tham gia trên địa bàn quản lý; tiếp tục thực hiện in mẫu phiếu 03 (phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH) gửi cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để đối chiếu, điều chỉnh thông tin, quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN của người lao động. Tổ thu - cấp sổ thẻ là đầu mối thực hiện công việc rà soát hồ sơ, bổ sung thông tin, dữ liệu sổ BHXH cho người lao động (NLĐ) được tiến hành khẩn trương, cẩn trọng vì chỉ sai sót nhỏ so với quy định cũng phải điều chỉnh lại cho chính xác. Chẳng hạn, trong tờ khai của NLĐ từng mốc thời gian làm việc chỉ ghi tên đơn vị doanh nghiệp mà không ghi địa chỉ của đơn vị (phường, xã), hoặc không ghi rõ lao động làm việc trong bộ phận nào của doanh nghiệp cũng được xem không đầy đủ, phải rà soát, bổ sung thật chi tiết, cụ thể. Vì thế, việc rà soát, bổ sung thông tin của NLĐ chiếm nhiều thời gian của cán bộ viên chức, trong khi cơ quan BHXH Thành phố Yên Bái chỉ có 10 cán bộ, viên chứclàm công tác thu – sổ thẻ, phải kiêm nhiệm nhiều việc nên thường  xuyên phải làm thêm giờ vào buổi tối và các ngày thứ 7, chủ nhật để đẩy nhanh việc rà soát, thẩm định các dữ liệu. Tính đến hết tháng 4/2018, BHXH Thành phố Yên Bái đã bàn giao gần 8.900 sổ BHXH cho NLĐ, đạt 92% kế hoạch. 
 
Viên chức Nguyễn Thị Hằng tổ Thu – Sổ thẻ tập trung rà soát sổ BHXH
 
Việc bàn giao sổ BHXH cho NLĐ nhằm minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH, hạn chế tình trạng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, cũng như trường hợp doanh nghiệp giữ sổ BHXH của NLĐ khi xảy ra tranh chấp lao động, gây khó khăn phức tạp cho cả cơ quan BHXH và NLĐ trong quá trình giải quyết các chế độ BHXH. Toàn bộ quá trình tham gia BHXH của NLĐ đã được cơ quan BHXH nhập liệu vào hệ thống dữ liệu điện tử và liên tục cập nhật, đảm bảo việc cấp lại sổ BHXH một cách thuận tiện nhất trong trường hợp sổ BHXH bị hỏng hoặc thất lạc. NLĐ sẽ dễ dàng liệt kê được quá trình đóng - hưởng theo năm, theo quý; thậm chí người có thời gian làm việc trước năm 1995 cũng sẽ nắm được thông tin của mình, rút ngắn hơn nữa quy trình thủ tục cho NLĐ trong giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp …
 
Việc tự quản lý sổ BHXH cũng sẽ giúp NLĐ có cơ sở yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng BHXH, BHYT, BHTN cho mình; góp phần ngăn ngừa tình trạng NLĐ bị trích trừ tiền lương để đóng BHXH nhưng chủ sử dụng lao động không nộp tiền về cơ quan BHXH, trốn trách nhiệm đóng thuộc chủ sử dụng và phần đóng của NLĐ mà NLĐ không biết. Bên cạnh đó, việc NLĐ được tự quản lý sổ BHXH của mình khi nghỉ việc sẽ kịp thời được giải quyết chế độ BHXH, BH thất nghiệp hoặc có ngay sổ BHXH để tiếp tục tham gia, cộng nối quá trình đóng BHXH khi chuyển sang làm việc tại đơn vị khác...

 

BHXH Thành phố Yên Bái phối hợp với Bưu điện trả sổ cho người lao động

Để bảo đảm tiến độ rà soát, bàn giao sổ BHXH theo yêu cầu, BHXH thành phố Yên Bái sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Kiểm tra rà soát, bổ sung và chuẩn hoá dữ liệu người tham gia BHXH trong phần mềm quản lý. Đánh giá chất lượng công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động để rút kinh nghiệm, tăng tốc rà soát, bàn giao sổ trong thời gian tới. Phối hợp với cơ quan Bưu điện thực hiện bàn giao sổ cho người lao động một cách thuận lợi nhất, phấn đấu đến hết tháng 6/2018 sẽ hoàn thành bàn giao 100% sổ BHXH cho người lao động.

Tiến Mạnh

515 lượt xem
Tin mới nhất: