BHXH huyện Văn Yên: Đẩy mạnh Giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT (4/05/2018)

Thực hiện chủ chương cải cách hành chính tạo thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện, trong thời gian qua Bảo hiểm xã hội huyện Văn Yên (BHXH) đã chủ động, tích cực triển khai giao dịch điện tử cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã. Trong quá trình triển khai thực hiện, BHXH huyện đã tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ I-VAN đẩy nhanh việc cung cấp dịch vụ cho các đơn vị sử dụng lao động; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đăng ký, cài đặt phần mềm thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. Tuy nhiên đến hết tháng 3/2018, toàn huyện mới có 167/240 đơn vị sử dụng lao động đăng ký tham gia cài đặt phần mềm giao dịch điện tử, đạt 69%, trong đó số đơn vị thường xuyên giao dịch hồ sơ điện tử chiếm trên 60% số đơn vị cài đặt. Số đơn vị còn chưa cài đặt 73 đơn vị.

Mặc dù trong hai năm qua BHXH huyện Văn Yên đã tích cực tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc giao dịch hồ sơ điện tử trong các đơn vị, doanh nghiệp. Trên thực tế thì việc thực hiện giao dịch điện tử đã tiết kiệm được thời gian, chi phí cho cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, nếu trước khi chưa giao dịch điện tử mỗi quý đơn vị phải thường xuyên đến cơ quan BHXH huyện ít nhất 01 đến 3 lần để đối chiếu, giao dịch giải quyết chế độ cho người lao động thì sau khi thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử cán bộ làm công tác BHXH của đơn vị chỉ cần thao tác trên phần mềm tiếp nhận hồ sơ điện tử chuyển toàn bộ thông tin, biểu mẫu cần làm với cơ quan BHXH huyện là được do vậy đã giảm được rất nhiều chi phí cho đơn vị. Đặc biệt rất thuận lợi đối với những đơn vị ở xa trung tâm huyện, việc giao dịch hồ sơ điện tử đã tiết kiệm nhiều công sức, chi phí trong việc lập các biểu mẫu, danh sách lao động cũng như thời gian đi lại, chờ nộp hồ sơ.

Tuy nhiên đến nay toàn huyện vẫn còn gần 50 đơn vị thuộc hộ kinh doanh cá thể có số lao động ít, tăng giảm trong năm hầu như không có phát sinh. Trong đó có khoảng gần 25 đơn vị sử dụng lao động máy vi tính chưa đảm bảo, cấu hình thấp không cài đặt được, một số đơn vị ở xa trung tâm đường mạng truyền chưa có kết nối mạng Intenet.

Thời gian tới, BHXH huyện tiếp tục duy trì và phối hợp với Nhà I-Van thực hiện cài đặt cho các đơn vị còn chưa cài đặt. Mong nuốn của cơ quan BHXH huyện cần có sự hợp tác tích cực từ phía doanh nghiệp để việc thực hiện cài đặt giao dịch hồ sơ điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT đạt hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và đơn vị sử dụng lao động, góp phần thực hiện cải cách hành chính,hoàn thành nhiệm vụ của ngành tại địa phương.

 Thu Hiền - BHXH Huyện Văn Yên

1142 lượt xem
Tin mới nhất: