BHXH Văn Yên: Phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu quý 2/2018 (4/05/2018)

Trong quý 1/2018, BHXH huyện Văn Yên đã bám sát sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cũng như sự chỉ đạo của BHXH tỉnh trong công tác thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT tại địa phương nên đã đạt được nhiều kết quả. Cụ thể: Giải quyết kịp thời 241 hồ sơ hưởng các chế độ BHXH (trong đó số người hưởng BHXH hàng tháng 29 người; hồ sơ hưởng chế độ tuất hàng tháng 15 người; BHXH ngắn hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức) 115 lượt người; chế độ BHXH 1 lần 79 người) và tổ chức giải quyết các loại hồ sơ khác như: điều chỉnh lương, di chuyển đến, cấp thẻ BHYT 12.195 hồ sơ.

Cùng với đó, BHXH huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện, các đơn vị sử dụng lao động thực hiện tốt công tác thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, do vậy đến hết tháng 3/2018 toàn huyện đã có 121.938 người tham gia BHXH, BHYT, với tổng số tiền thu được trong quý 1/2018 trên 18.281 tỷ đồng, tăng 60 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2017 đạt 22,3% kế hoạch cả năm. Trong quý BHXH huyện đã cấp mới được 320 sổ BHXH, cấp được 29.769 thẻ BHYT, việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đã được BHXH tỉnh chú trọng phối hợp kịp thời với cơ quan quản lý đối tượng lập và rà soát danh sách đảm bảo đối tượng được cấp thẻ BHYT trước ngày 30/12/2017. 

Công tác bàn giao sổ BHXH cho người lao động được BHXH huyện Văn Yên tổ chức đạt hiệu quả, đến hết tháng 3/2018 đã có 3.801 sổ/4.388 sổ BHXH được trả cho người lao động.

Để quyền lợi cho người có thẻ BHYT được đảm bảo, BHXH huyện Văn Yên đã phối hợp tốt với Trung tâm y tế huyện, các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện giám định cho 46.418 lượt bệnh nhân, với số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, cũng còn một số khó khăn đó là tình trạng nợ BHXH của một số doanh nghiệp vẫn có chiều hướng gia tăng, đến hết tháng 3/2018 toàn huyện còn nợ BHXH trên 2,3 tỷ đồng tương ứng 3% tổng số phải thu, trong đó số nợ từ 1 đến dưới 6 tháng khá cao. Việc phát triển BHXH tự nguyện chưa tương xứng với tiềm năng của huyện; nhiều doanh nghiệp nhỏ chưa cài đặt, giao dịch hồ sơ điện tử do vậy khó khăn trong công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại địa phương; trong lĩnh vực BHYT vẫn còn nhiều vẫn đề bất cập nhất là việc quản lý và sử dụng quỹ BHYT đảm bảo sao cho có hiệu quả. Một số cấp ủy chính quyền cơ sở xã chưa thực sự quan tâm công tác tuyên truyền chính sách BHXH cho người dân. v.v..

Để có tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu trong quý 2/2018 này. BHXH huyện đã tăng cường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, cán bộ, viên chức trong đơn vị làm tốt công tác của mình; tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong chỉ đạo, thông tin tuyền thông quy định mới đến nhân dân; phối hợp với các ngành chức năng tăng cường thanh tra kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động để rà soát lao động hợp đồng chưa được chủ sử dụng tham gia BHXH, BHYT cho người lao động theo pháp luật; chủ động phối hợp với các nhà cung cấp I-VAN tổ chức vận động, tuyên tuyền, hướng dẫn cài đặt phần mềm giao dịch điện tử để nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách TTHC của cơ quan, đơn vị. Tập trung giải quyết kịp thời chính sách BHXH, BHYT đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Đơn vị BHXH huyện Văn Yên quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu quý 2/2018.

                                                                          Thu Hiền - BHXH Huyện Văn Yên

1160 lượt xem
Tin mới nhất: