BHXH huyện Mù Cang Chải: Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (20/04/2018)

Nhằm triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, thường xuyên và có hiệu quả, Trong những năm qua Chi bộ BHXH huyện Mù Cang Chải đã xây dựng chương trình hành động, lãnh đạo đơn vị tổ chức quán triệt học tập Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đến 100% cán bộ, đảng viên, viên chức và hợp đồng lao động trong đơn vị. Chi bộ đã  lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện gắn tin thần Chỉ thị và Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI); Nghị quyết 4 ( khóa XII) của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động cơ quan BHXH huyện hằng năm đều có bản cam kết thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, BHXH huyện đã tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của ngành BHXH; lấy kết quả thực hiện cam kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét phân xếp loại đảng viên, đánh giá viên chức hằng quý, năm.

Nhờ tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên trong những năm qua chi bộ BHXH huyện Mù Cang Chải luôn đạt được những kết quả thiết thực, đã và đang tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị. Các phong trào thi đua yêu nước của ngành BHXH và của Đảng bộ Huyện ủy Mù Cang Chải phát động, toàn thể cán bộ, viên chức BHXH huyện Mù Cang Chải đã không ngừng học tập nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nhận thức và chuyên môn nghiệp vụ, thay đổi mạnh mẽ cả về phương pháp và thái độ làm việc với mục tiêu vì nhân dân phục vụ; BHXH huyện Mù Cang Chải đã và đang khẳng định vị trí tiên phong trong nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn của huyện vùng cao Mù Cang Chải. 

Nằm trong chuỗi hoạt động thiết thực chào mừng 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) và ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Ngày 13 tháng 4/2018 vừa qua, Chi bộ BHXH huyện Mù Cang Chải vinh dự được cử 3 đồng chí tiêu biểu (đ/c: Hoàng Tuấn Việt, đ/c: Lương Thị Phương Thảo, đ/c: Nguyễn Thị Phương Thúy) đại diện cho cán bộ, đảng viên, viên chức cơ quan BHXH. tham dự Hội thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 do Cụm thi đua số 6 thuộc Đảng bộ Huyện Ủy Mù Cang Chải tổ chức. 

Với tình cảm xúc động, biết ơn sâu sắc dành cho Bác Hồ kính yêu, các thí sinh dự thi của cơ quan BHXH huyện Mù Cang Chải, những bông hoa của núi rừng Tây Bắc, những bông hoa của những người thực thi chính sách BHXH, BHYT đã mang đến Hội thi những mẩu chuyện về Bác thật ý nghĩa, cảm động. Câu chuyện cảm động về Bác Hồ“Đôi dép Bác Hồ” của cán bộ Hoàng Tuấn Việt BHXH huyện Mù Cang Chải đã thể hiện sâu sắc tình cảm của mình đối với Bác, câu chuyện đã gắn với trách nhiệm của mỗi cán bộ của ngành BHXH trong việc nâng cao chất lượng phụ vụ đối tượng tham gia BHXH được Ban Giám khảo Hội thi đánh giá cao, đồng chí Việt cán bộ BHXH huyện Mù Cang Chải đã giành Giải Nhì Hội thi./.

                                                        Nguyễn Thị Oanh - Bảo hiểm xã hội huyện Mù Cang Chải

1009 lượt xem
Tin mới nhất: