Triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn (18/04/2018)

Thực hiện công văn số 5171/BHXH-CNTT ngày 17/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn (ốm đau, thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khoẻ). Ngày 30/3/2018, BHXH tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 390/BHXH-CĐBHXH gửi tới các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện các nội dung:

BHXH tỉnh Yên Bái thực hiện tiếp nhận các thủ tục giao dịch điện tử giải quyết hưởng các chế độ ngắn hạncủa các đơn vị sử dụng lao động trên hệ thống giao dịch điện tử từ ngày 01/4/2018.

Thủ tục hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết các chế độ ngắn hạn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2014 về việc ban hành quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH và Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 về việc ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Việc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết và chi trả trợ cấp BHXH ngắn hạn nhằm chi trả trực tiếp và kịp thời cho Người lao động qua tài khoản cá nhân của họ chứ không cần phải thông qua Đơn vị sử dụng lao động; đồng thời giúp các đơn vị, doanh nghiệp cắt giảm được thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình, thủ tục và giảm phiền hà cho Doanh nghiệp và Người lao động, giảm thời gian đi lại cũng như tiết kiệm cả chi phí, công sức của đơn vị nhất là các đơn vị có đông lao động, việc giải quyết các chế độ ngắn hạn thường rất nhiều./.

Thuỷ Anh - Phòng Chế độ BHXH

666 lượt xem
Tin mới nhất: