Trang chủ    Tiêu điểm
Công tác kiểm tra, tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại (22/02/2012)

                 Thực hiện chương chình công tác kiểm tra năm 2012. Ngay từ ngày đầu của tháng 01/2012 Phòng Kiểm tra BHXH tỉnh Yên Bái đã xây dựng chi tiết chương trình kế hoạch công tác kiểm tra theo phê duyệt của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Phân cấp công tác kiểm tra, giao kế hoạch kiểm tra cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố theo quy định tại Quyết định 1313/QĐ-BHXH ngày 22/11/2011 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam; Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm tra đối với BHXH các huyện, thị xã, thành phố theo quy định tại QĐ số 1313; Tổ chức thành công hội nghị liên ngành giữa BHXH tỉnh với 18 Sở, ngành, cơ quan, đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh gồm: Sở Lao động thương binh và xã hội; Thanh tra tỉnh;  Liên đoàn lao động; Công an tỉnh; Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ; Liên minh hợp tác xã; Hội nông dân; Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Yên Bái; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục & đào tạo; Sở y tế tỉnh...;  nhằm phối hợp công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra trong việc thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, trên cơ sở thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các đơn vị sử dụng lao động nghiêm chỉnh chấp hành thực hiện kết luận xử lý sau thanh tra, kiểm tra về thực hiện công tác thu nộp BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc tại các đơn vị sử dụng lao động đã được kiểm tra, thanh tra trong năm 2011. Xử lý, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo ( nếu có) đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành./.

 

                                                                              PHÒNG KIỂM TRA BHXH TỈNH YÊN BÁI

 

 

 

2220 lượt xem
Tin mới nhất: