Những điểm mới khi sử dụng thẻ BHYT năm 2018 (10/04/2018)

Thẻ BHYT theo mẫu mới không ghi “giá trị sử dụng đến” trên mặt thẻ như trước đây. Để biết giá trị sử dụng của thẻ, người tham gia có thể tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu) theo mã số BHYT ghi trên thẻ hoặc thông qua đại lý thu BHYT. 

Nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 về quy trình thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ - BNN); cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ công tác rà soát, đồng bộ cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT. 

Theo số liệu báo cáo đến hết tháng 3/2018 BHXH tỉnh Yên Bái đã hoàn thành xong việc thu thập thông tin người tham gia BHXH, BHYT và đã thực hiện cấp 100% mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT; cấp 768.134 thẻ BHYT theo mã số BHXH (bao gồm tất cả các nhóm đối tượng, kể cả nhóm đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng hưu trí, hộ gia đình vẫn còn gái trị sử dụng từ ngày 01/01/2018 trở đi). 

Theo quy định, Thẻ BHYT mới không ghi thời hạn sử dụng (từ ngày... đến ngày....) như trước mà chỉ ghi thẻ bắt đầu có giá trị sử dụng. Như vậy, để biết giá trị sử dụng thẻ, người tham gia có thể chủ động tra cứu trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam (địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/) theo mã số BHXH ghi trên thẻ; danh sách cấp thẻ lưu tại đơn vị quản lý đối tượng.

Trường hợp đã được đổi thẻ BHYT mới có giá trị sử dụng trong năm 2017, người dân vẫn tiếp tục tham gia BHYT trong năm 2018, cơ quan BHXH chỉ cập nhật giá trị sử dụng thẻ BHYT trong dữ liệu từ ngày 01/01/2018 và in danh sách cấp thẻ gửi đơn vị quản lý đối tượng. Thẻ BHYT theo mẫu mới đã cấp cho người tham gia trong năm 2017 vẫn tiếp tục có giá trị sử dụng. Đây là điểm mới và thuận lợi của việc sử dụng thẻ BHYT mới do được đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia mà BHXH Việt Nam đã xây dựng. Hệ thống sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu tham gia, không cần phải đổi thẻ sau mỗi năm như trước đây.

Đối với các cơ sở KCB BHYT, khi tra cứu thông tin về thẻ BHYT của người tham gia trên Cổng Thông tin giám định BHYT mà cơ sở dữ liệu không đầy đủ hoặc không đúng thì liên hệ với phòng hoặc bộ phận giám định BHYT của cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng KCB BHYT. Hệ thống phần mềm bảo đảm việc hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh tra cứu được giá trị của cả thẻ BHYT có mã số BHXH và thẻ BHYT cũ trong trường hợp người tham gia BHXH xuất trình 1 trong 2 thẻ BHYT còn giá trị để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia khi đi khám, chữa bệnh. 

Tuy nhiên để đảm bảo cho việc sử dụng thẻ BHYT được lâu dài theo đúng quy định, trường hợp cá biệt người tham gia BHYT vẫn chưa nhận được thẻ BHYT cấp theo mã số BHXH đề nghị người tham gia BHYT liên hệ với đơn vị quản lý đối tượng để được nhận thẻ BHYT mới cấp theo mã số BHXH

Việc thay đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT. Do mã số BHXH với các thông tin cá nhân đã được đồng bộ với thông tin mã hộ gia đình nên sẽ không làm xáo trộn hệ thống cấp thẻ BHYT cho người tham gia./.

Mai Hiên

812 lượt xem
Tin mới nhất: