Yên Bái: Đẩy nhanh tiến độ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước 30/6/2018 (10/04/2018)

Sau hơn một năm tập trung rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động quản lý theo quy định của Luật BHXH (sửa đổi), đến ngày 31/3/2018 toàn tỉnh Yên Bái đã bàn giao được trên 46 nghìn sổ BHXH cho Người lao động quản lý, đạt trên 82%. Một số Bảo hiểm xã hội huyện đã hoàn thành bàn giao sổ khá cao: BHXH Thành phố Yên Bái đạt 83%; BHXH huyện Yên Bình đạt 94%; BHXH huyện Văn Chấn đạt 84%; BHXH huyện Lục Yên đạt 87%, vv... 

Bà Nguyễn Thị Dung, Trưởng phòng Cấp sổ thẻ BHXH tỉnh Yên Bái cho biết: Trong quá trình rà soát, bàn giao sổ BHXH của người lao động trên địa bàn tỉnh đã gặp không ít khó khăn như: do phần mềm không đồng bộ nên việc chuyển dữ liệu không đầy đủ, thiếu chức danh nghề, địa chỉ nơi làm việc...; số lượng sổ BHXH của Người lao động cần điều chỉnh, bổ sung thông tin nhiều, hồ sơ không thể hiện rõ chức danh nghề nghiệp mà Người lao động thực tế đã làm nên mất nhiều thời gian thẩm định, nhập liệu; do cá nhân và đơn vị khai báo thiếu, thông tin chưa chuẩn xác, thiếu địa chỉ nơi làm việc... nên phải bổ sung nhiều thông tin; một số đơn vị vận dụng xếp lương không đúng theo quy định; các trường hợp xã đội phó, phó công an xã có thu BHXH sau tháng 10/2003 chưa có phương án giải quyết... 

Để việc bàn giao sổ BHXH cho Người lao động theo đúng kế hoạch của BHXH Việt Nam giao, trong thời gian qua BHXH tỉnh Yên Bái nỗ lực tích cực đôn đốc, phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động và người lao động rà soát, điều chỉnh, bổ sung thông tin còn thiếu; ưu tiên thực hiện rà soát, bàn giao những sổ BHXH đã đầy đủ thông tin về nhân thân, tiền lương, tiền công, chức danh nghề nghiệp...; chủ động cử cán bộ trực tiếp làm việc với các đơn vị có số lao động lớn, Người lao động làm việc tại nhiều chi nhánh để bảo đảm tiến độ. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích, trách nhiệm cũng như quyền lợi của việc quản lý sổ BHXH để đơn vị sử dụng lao động, Người lao động nâng cao ý thức, trách nhiệm hợp tác với cơ quan BHXH trong việc bảo quản, đối chiếu, rà soát các thông tin, thời gian đóng BHXH bảo đảm chính xác và nhanh chóng, góp phần hoàn thành tiến độ bàn giao sổ BHXH trước ngày 30/6/2018 theo nội dung Kết luận, kế hoạch, chỉ đạo của BHXH Việt Nam. 

Việc bàn giao sổ BHXH cho Người lao động nhằm minh bạch thông tin về quá trình đóng BHXH, hạn chế tình trạng các doanh nghiệp trốn đóng, nợ đọng BHXH, cũng như trường hợp doanh nghiệp giữ sổ BHXH của Người lao động khi xảy ra tranh chấp lao động, gây khó khăn phức tạp cho cả cơ quan BHXH và Người lao động trong quá trình giải quyết các chế độ BHXH. Việc giao sổ BHXH cho Người lao động quản lý là một bước cải cách thủ tục hành chính của ngành BHXH. Hệ thống cơ sở dữ liệu về toàn bộ quá trình tham gia BHXH của Người lao động đã được cơ quan BHXH nhập liệu vào hệ thống dữ liệu điện tử và liên tục cập nhật, đảm bảo việc cấp lại sổ BHXH một cách thuận tiện nhất trong trường hợp sổ BHXH bị hỏng hoặc thất lạc. Việc tự quản lý sổ BHXH cũng sẽ giúp Người lao động có cơ sở yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng BHXH cho mình; góp phần ngăn ngừa tình trạng Người lao động bị trích trừ tiền lương để đóng BHXH nhưng chủ sử dụng lao động không nộp tiền về cơ quan BHXH, trốn trách nhiệm đóng thuộc chủ sử dụng và phần đóng của Người lao động mà Người lao động không biết. Bên cạnh đó, việc Người lao động được tự quản lý sổ BHXH của mình khi nghỉ việc sẽ kịp thời được giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp hoặc có ngay sổ BHXH để tiếp tục tham gia, cộng nối quá trình đóng BHXH khi chuyển sang làm việc tại đơn vị khác...

Mai Hiên

939 lượt xem
Tin mới nhất: