Công tác tiếp nhận và giải quyết chế độ ngắn hạn tại BHXH thành phố Yên Bái (5/04/2018)

Trong những năm qua, Công tác tiếp nhận và giải quyết chế độ chính sách BHXH, BHYT, đặc biệt công tác chi giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động luôn được BHXH thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện giải quyết dứt điểm, nhanh chóng, chính xác, đúng quy trình, đúng đối tượng và theo quy định hiện hành. Đã thường xuyên hướng dẫn, yêu cầu viên chức làm việc tại bộ phận “Một cửa”, viên chức làm nhiệm vụ giải quyết chế độ chính sách và các viên chức làm nghiệp vụ khác phải thường xuyên tự giác nỗ lực học tập, cập nhật kiến thức và các văn bản quy định về chế độ, chính sách mới để phục vụ đối tượng, phục vụ nhân dân đến giao dịch làm việc ngày càng tốt hơn. Chỉ tính riêng cho năm 2017, BHXH thành phố đã tiếp nhận và giải quyết 5.203lượt người, 30.650 ngày đề nghị hưởng chế độ ốm đau; 656 lượt người, 66.229 ngày đề nghị hưởng chế độ Thai sản và 147 lượt người, 880 ngày đề nghị hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ; đã từ chối thanh toán 18 lượt người hưởng chế độ ốm đau; 02 lượt người hưởng chế độ thai sản; Quý 1/2018,đã tiếp nhận và giải quyết 1.423 lượt người, 8.157 ngày đề nghị hưởng chế độ ốm đau; 269 lượt người, 27.870 ngày đề nghị hưởng chế độ Thai sản và 53 lượt người, 336 ngàyđề nghị hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ; đã từ chối thanh toán 41 lượt người hưởng chế độ ốm đau không đúng quy định. Bên cạnh đó, nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản, quỹ BHTN; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong giải quyết và chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, BHXH thành phố tiến hành hậu kiểm một số đơn vị sử dụng lao động có hồ sơ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động, với số lượt người, lượt ngày lớn so với số lượng nhân viên làm việc thực tế; qua hậu kiểm năm 2017 và Quý 1/2018 đã thực hiện xuất toán thu hồi về quỹ số tiền gần hai chục triệu đồng đối với hồ sơ thanh toán chế độ ốm đau chưa đủ điều kiện giải quyết; đồng thời chấn chỉnh các đơn vị được kiểm tra sớm khắc phục những tồn tại hạn chế đã được nêu trong biên bản kiểm tra.

Năm 2018, BHXH thành phố tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền Luật BHXH, BHYT, chú trọng công tác đối thoại với các đơn vị, doanh nghiệp trong tổ chức thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao đọng. Làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn và giải quyết kịp thời, đúng, đủ các chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người tham gia. Tăng cường công tác Hậu kiểm và phối hợp với Phòng Thanh tra - Kiểm tra BHXH tỉnh thực hiện kiểm tra một số đơn vị sử dụng lao động có số lượt người, lượt ngày đề nghị thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức lớn./.

BHXH thành phố Yên Bái

722 lượt xem
Tin mới nhất: