Bốn mục tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 tổ chức thành công Hội nghị cán bộ CCVC năm 2018 (19/03/2018)

Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2018 tại Văn phòng BHXH tỉnh Yên Bái, Chính quyền đã phối hợp với Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, CCVC và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Dự hội nghị có 108 đại biểu đại diện cho 246 cán bộ CCVC trong toàn ngành; Chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Công Vạng, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh và đồng chí Lò Xuân Thịnh, Chủ Tịch Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh.

Các đại biểu đã được nghe đại diện Lãnh đạo BHXH tỉnh thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 - phương hướng, giải pháp nhiệm vụ năm 2018; đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh báo cáo hoạt động công đoàn năm 2017; đồng chí Trưởng phòng Kế hoạch tài chính báo cáo công khai Thu - Chi tài chính năm 2017 và báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017. 

Với tinh thần đoàn kết, phát huy dân chủ, trách nhiệm, hội nghị đã thống nhất cao các nội dung trong báo cáo. Hội nghị cũng đã tiếp thu các ý kiến tham gia phát biểu thảo luận từ các đại biểu và nội dung, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc BHXH tỉnh.

Toàn cảnh Hội Nghị

Hội nghị Nhất trí, Quyết nghị các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện trong năm 2018, trong đó 4 chỉ tiêu phấn đấu: Hoàn thành 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT còn dưới 1,9% trên tổng số phải thu. Phấn đấu hết tháng 6/2018 hoàn thành 100% sổ BHXH bàn giao cho người lao động quản lý theo quy định của luật BHXH. Phấn đấu đạt trên 90% đơn vị sử dụng lao động đăng ký và thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử. Phấn đấu thực hiện tốt công tác giám định, quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT. 

8 nhiệm vụ và giải pháp thực hiện đó là:

Tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tăng cường chỉ đạo và ban hành các văn bản triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT tại địa phương; Tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của để triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật BHXH, Luật BHYT và chính sách mới liên quan đến BHXH, BHYT. 

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác năm 2018; hàng tháng, hàng quý đề ra các giải pháp hữu hiệu, phấn đấu thu, phát triển đổi tượng tham gia BHXH, BHYT đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao.

Thực hiện tốt công tác quản lý tài chính, tài sản theo quy định; chi đúng, chi đủ, giải quyết kịp thời và đảm bảo quyền lợi về BHXH, BHYT cho người lao động. Tăng cường công tác quản lý và kiểm tra nhằm ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT; tích cực phối hợp với các cơ sở KCB và ngành y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT cho người dân; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở khám chữa bệnh chuyển dữ liệu lên hệ thống Cổng thông tin giám định BHYT theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Kịp thời bàn giao sổ BHXH đã rà soát hoàn chỉnh để ngành Bưu điện trả sổ cho người lao động, đúng quy định. Tiếp tục hoàn thiện dữ liệu cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT và thực hiện tốt công tác quản lý, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT cho các đối tượng tham gia, kịp thời đóng, đối tượng đóng quá hạn

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát, cắt giảm những TTHC không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường ứng dụng có hiệu quả các phần mềm nghiệp vụ trong hoạt động của Ngành; thực hiện tốt việc áp dụng đồng bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.

Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, tập trung tuyên truyền Luật BHXH, BHYT và các chế độ, chính sách mới của Đảng và Nhà nước liên quan; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức thông tin truyền thông để giúp nhân dân hiểu và người lao động nâng cao nhận thức về chính sách BHXH, BHYT; đồng thời nhắc nhở, phê bình các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức và cơ chế quản lý tài chính theo quy định mới của Ngành. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chế độ chính sách BHXH, BHYT” góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra trong năm 2018.

Phát biểu, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2018: đồng chí Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh Yên Bái đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong năm 2017. Đồng chí nhấn mạnh: để hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ năm 2018, thì toàn thể cán bộ, CCVC và người lao động trong ngành cần phải nỗ lực hơn nữa, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ 4 chỉ tiêu và 8 nhiệm vụ, giải pháp đã biểu quyết trên ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Cơ quan, đơn vị hãy nỗ lực phấn đấu để đạt đơn vị văn hóa; Các tổ chức Đảng, đoàn thể đạt: Đảng bộ đạt "Trong sạch vững mạnh"; “Công đoàn vững mạnh xuất sắc”; Chi đoàn thanh niên vững mạnh xuất sắc” và 100% cán bộ, CCVC hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% trở lên đạt Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, 15% trở lên đạt Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” như đã biểu quyết, quyết tâm trên.

 Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đồng chí Nguyễn Công Vạng- Bí thư Đảng bộ,
Giám đốc BHXH tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ 

Cũng tại hội nghị này các đại biểu đã được nghe công bố các Quyết định khen thưởng năm 2017 cho các tập thể, cá nhân. Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đồng chí Nguyễn Công Vạng- Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh đã trao Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ cho 4 cá nhân; đồng chí Dương Đình Chiến, phó Bí thư Đảng bộ, phó Giám đốc BHXH tỉnh đã trao Bằng khen, Giấy khen cho các Tập thể. 

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 trong toàn thể cán bộ CCVC và hợp đồng lao động để thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; chào mừng hướng tới Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập ngành BHXH Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao trong năm 2018 này./.

                       Mai Hiên

 

771 lượt xem
Tin mới nhất: